Technologie wordt na verloop van tijd zo goedkoop dat het toegankelijk wordt voor iedereen. Een gesprek over de toekomst met Christian Kromme - B Informed Media
Het maatschappelijk media platform van en voor de burger & MKB
Wetenschap en technologie

Technologie wordt na verloop van tijd zo goedkoop dat het toegankelijk wordt voor iedereen. Een gesprek over de toekomst met Christian Kromme

Carla de Ruiter 8 min leestijd 2 juni 2022
FotoChristian Kromme | Foto: Adrian Kuipers

Waar gaat onze toekomst naartoe? Komen we uit de vele crises waar wij inzitten? Futurist en bestsellerauteur Christian Kromme was 15 jaar lang een innovatieve tech-ondernemer tot een ingrijpende persoonlijke gebeurtenis hem aanzette tot de ontdekking van het DNA achter disruptieve innovatie. En daarmee kan hij niet alleen technologische ontwikkelingen voorspellen, maar ook maatschappelijke en sociale veranderingen. Hoofdredacteur Carla de Ruiter ging met hem in gesprek over de toekomst en zijn persoonlijke pad.

Je kreeg een aantal jaren geleden van het ziekenhuis te horen dat je dochtertje een genetische afwijking had en stervende was. Ze konden niets meer voor haar doen. Dat moet ingrijpend geweest zijn. Wat gebeurde er vervolgens?

“Ja klopt, bij het ziekenhuis liep het spoor dood. Ik wilde me daar niet bij neerleggen en ging op onderzoek uit. Ik vond een geneticus in België die ons verder heeft geholpen en ik kwam in aanraking met het werk van Bruce Lipton, de auteur van ‘de biologie van de overtuiging’. Zij stelden beiden dat DNA niet vaststaand is. In een nieuwe stroming in de genetica (genaamd epigenetica) gaat men ervan uit dat de invloed van de omgeving veel belangrijker is. Je cellen, en dus je DNA, passen zich continu hierop aan.”

“Het ziekenhuis kijkt vanuit de diagnose en dat voorspelde dat mijn dochtertje niet heel oud zou worden, op basis van de data van vergelijkbare gevallen. Fritz-Albert Popp, een Duitse Nobelprijswinnaar ontdekte dat onze cellen licht afgeven, de zogenaamde biofotonen (bio= cellen, foton = licht – red.). Licht is de taal van onze cellen. Het is mogelijk om je cellen te herprogrammeren. We haalden onze dochter uit het ziekenhuis, richtten thuis een intensive care in en lieten onze dochter behandelen met biofotonentherapie. Na drie behandelingen ging het al veel beter met haar. We bouwden de 15 medicijnen die ze kreeg langzaam af en uiteindelijk kon ze van de zuurstof en sondevoeding af. Vandaag de dag doet ze nagenoeg alles wat andere kinderen ook doen.”

Wat ontdekte je verder in je zoektocht naar het herstel van je dochter?

“Ik ontdekte dat cellen hetzelfde doen als mensen. Ze hebben exact dezelfde behoeften en gedragingen, sterker nog… ze lossen problemen op dezelfde manier op als mensen en ook nog in dezelfde volgorde. En dat allemaal al zo’n miljard jaar. Alleen, cellen hebben vanuit de samenwerking met elkaar alles al opgelost, maar wij mensen hebben daarbij een afslag genomen en komen niet altijd tot goede oplossingen. Dat gegeven vond ik zo interessant, dat ik dat verder heb uitgezocht. Voor organisaties loopt dit proces ook parallel. Ik ontdekte hierdoor de 7 golven van innovatie. Deze formule gebruik ik voor allerlei branches om te voorspellen wat eraan komt.”

“Licht is de taal van onze cellen, je kunt je cellen herprogrammeren”

“Alles wat definieerbaar is als regels, kun je automatiseren en digitaliseren. Wat niet gedigitaliseerd kan worden, kan ook niet geautomatiseerd worden. Dat zijn de zachte menselijke vaardigheden als compassie, empathie en emoties. Technologie is al binnen 2 jaar verouderd, maar wat blijvend is in die technologie is welke intentie je daarin meegeeft. Want het werkt als een versterker. Denk maar aan een megafoon, hoe groter het geluid, hoe meer mensen je ermee bereikt. Stop je slechte intenties in de technologie die je gebruikt, dan worden die versterkt. Dat is wat je nu ziet gebeuren in de maatschappij. Een kleine, maar invloedrijke groep mensen zet technologie in om een technocratische samenleving te maken waarbij mensen gecontroleerd, getracked en getraced worden.”

Zie je daar verandering in komen?

“Ja, er komt een tegenbeweging op gang. Nu zijn dat nog allemaal afzonderlijke initiatieven, maar straks wordt dat één groot systeem. En we zijn precies waar we moeten zijn.”

Wat kunnen we verwachten voor de toekomst?

“In 2019 zijn de we de 6e golf in gegaan. Dat is de golf van kunstmatige intelligentie. We gaan daarin van sociale platforms naar echte leerplatforms. Dit is vergelijkbaar met de neocortex laag van onze eigen evolutie. Die ontstond pas toen al het andere in biologische termen functioneerde, van golf 1.0 t/m golf 5.0. In golf 6.0 zien we dat esthetische behoeften als schoonheid, balans, vorm en zelfreflectie de belangrijkste drijfveren zijn.”

Humanification- go digital, stay human | Christian Kromme

“Technologie wordt na verloop van tijd zo goedkoop dat het toegankelijk wordt voor iedereen”

“Rond 2025-2026 gaan we de 7e golf in. Dat gaat over holografische technologie. Waarbij je niet meer op een plat schermpje werkt, maar het beeld om ons heen is en je daarin werkt. Met een brilletje op kun je dan het internet op. Het beeld past zich aan onze manier van leven aan, compleet met taal, handgebaren en emoties. In 2027 komt er een omslagpunt. De tegenbeweging is dan te groot geworden voor degenen die aan de macht zijn. Vanuit technologisch oogpunt is dit goed te verklaren: als technologie nieuw is, wordt deze eerst vanuit het EGO systeem gebruikt (vaak ten nadele voor de gewone mens), dus met een controlerende en/of manipulerende intentie. Als voorbeeld: de eerste GPS zat in de kruisrakketten die de bunkers in Syrie en Irak invlogen. Nu zit het in onze smartphones en doen we er mooie dingen mee. Technologie wordt na verloop van tijd zo goedkoop dat het toegankelijk wordt voor iedereen (het ECO systeem). Hetzelfde zie je gebeuren in de cryptowereld. Er komen decentrale geldsystemen. AI (Artificial Intelligence) wordt nu nog tegen ons gebruikt. Je kunt met groot gemak grote groepen mensen tracken en tracen en gezichtsherkenning toepassen en er wordt veel gecensureerd via AI algoritmes. Maar deze fase duurt geen 20 jaar.”

“Rond 2027 hebben we zoveel alternatieve systemen gebouwd dat we een tegenkracht zijn tegen de gecentraliseerde macht. De hiërarchie gaat eruit, want we zien dan ook dat tegenstellingen zoals arm en rijk het gevolg zijn van het hiërarchisch en gecentraliseerd denken. We gaan toe naar zelforganisatie, zoals de natuur dat ook doet. De rol van de overheid om stabiliteit te bewaren en controle uit te oefenen zodat je je ding kan doen, stopt. De samenleving wordt eerst veel chaotischer en de controle veel strenger. En dan klapt dat systeem. Er ontstaat meer bewustzijn en de decentralisatie krijgt de overhand. Zo tegen 2030- 2035 gaan we grote en positieve veranderingen zien in de wereld. Ik ben daar heel optimistisch over.”

Wat is jouw missie voor de toekomst?

“Ik wil de wereld helpen met een collectieve bewustzijnsontwikkeling. Er zijn nu nog mensen die in een slachtofferschap zitten, nog in overleving. Ze hebben veel stress en zijn niet met hun passie bezig. Daarmee belanden ze in hun reptielenbrein, waardoor ze weinig opties hebben en ook niet holistisch kunnen denken. Ik wil eraan bijdragen dat bewustzijn te verhogen en hen mee te nemen naar een volgend niveau. Ik wil de toekomst zichtbaar en tastbaar maken, zodat mensen gaan voelen wat er mogelijk is en dan ook zelf meebouwen aan die toekomst. Samen met Evert Blijenberg, die bezig is met organisaties vanuit de zwermtheorie, ontwikkelen we een zwerm platform dat mensen help om zelforganisatie toe te passen zoals de natuur dat ook doet met vissen, zoogdieren en insecten. Een onderdeel van dit platform is het voelbaar en tastbaar maken van de toekomst middels een immersive audio visuele ervaring.”

Welke beleving wil je mensen daarin meegeven?

“Wanneer astronauten naar de ruimte gaan, kijken ze neer op de aarde. Dat schijnt een levensveranderende ervaring te zijn, omdat ze zien dat alles met elkaar verbonden is. Dit gegeven inspireert mij om op celniveau, met geluidsfrequenties en visuals te gaan werken. Als je je onderdompelt in deze beleving, kun je niet anders dan een nieuw referentiepunt voor de toekomst krijgen. Als je je die toekomst niet kunt voorstellen, kun je er ook niet aan meewerken. Zie je wel wat er mogelijk is, dan wil je er ook aan meewerken. Zo creëren we uiteindelijk met elkaar die wereld waar we in willen leven.”

“Als je ziet wat er mogelijk is in de toekomst, dan wil je er ook aan meewerken”

Hoe gaat dat er uitzien?

“Zie een holografische film voor je als een door de natuur geïnspireerde roadmap die we mensen voorleggen. Je gaat erin en je hoeft alleen maar een route te volgen. Het zwermplatform zal zelftesten hebben, je purpose, passie, waarden en persoonlijkheid naar voren halen en je helpen hoe je in het midden komt van je eigen eco systeem. Dat alles aangedreven en compleet gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Zodat mensen weer kunnen focussen op wat voor hen echt belangrijk is.”

Dat vraagt wel een ruime geest en een goed voorstellingsvermogen. Hoe kom je aan die ruime geest en had je dat als kind al?

“Ja, mijn vader is antroposoof. Vroeger vond ik het maar vaag waar hij het over had. Maar nu snap ik het, omdat ik het vanuit mijn model kan staven, met de taal van nu. Ik had vroeger al dat ik dingen wist, maar daar had ik nooit iets mee gedaan. Toen mijn dochter in het ziekenhuis lag, zag ik dat ik al deze stappen moest nemen en wist ik dat het goed zou komen. Ik ben weer op mijn intuïtie gaan vertrouwen. Ik geloof niet in het aspect tijd. Dat is een illusie. Alle informatie is al aanwezig. En ik kan daar mee werken.”

Zie je jezelf als een waarschuwer?

“Dat zag ik wel. Er is een mythe van een Griekse godin die de gave kreeg om de toekomst te zien, maar ze kreeg de vloek mee dat niemand haar geloofde. Soms voelde ik me zo en dat was heel frustrerend. Mensen gaan nou eenmaal niet bewegen tot ze pijn ervaren. Nu wil ik mensen bewegen vanuit positieve inspiratie. Je hoeft niet te vechten of tegen iets te zijn om je punt te maken. Ik creëer iets nieuws en daarmee maak ik oude systemen overbodig. Kijk maar naar de Tesla auto’s. Elon Musk heeft daarmee de hele auto-industrie op scherp gezet en gedisrupt. Dat kan ook met alle andere oude systemen die niet meer werken. Dat kan zelfs met de overheid.”

Hoe is het om je kop boven het maaiveld uit te steken?

“De conformiteit in Nederland is hoog. Je moet in de kudde passen en deugen. Doe je een hoge opleiding dan pas je in een hokje. Doe je een universitaire opleiding dan heb je zelfs aanzien binnen de huidige maatschappij. Met name academici conformeren zich het meeste. Dat is in Nederland vrij extreem. Verandering en disruptie komen juist door mensen die zich niet conformeren aan het bestaande systeem. Deze mensen worden vaak weggezet als lastig of rebels. In andere landen zie je veel meer rebellen. Maar ons land kent wel de langste geschiedenis van de democratie en de vrijheid die daarmee gepaard gaat zit diep in ons geworteld. Het heeft gewoon twee kanten.”

Elke dag breng je een artikel uit over technologie. Hoe krijg je het voor elkaar om zoveel te schrijven?

“Ik gebruik daarvoor AI technologie die ik maanden heb getraind om te denken zoals ik. Het systeem legt mij ‘s morgens een aantal actuele technologische innovaties voor waar artikelen over geschreven zijn en ik maak dan een selectie. Vervolgens herschrijft het zich automatisch. Het systeem denkt zoals ik. Ik doe er zelf nog even een redactionele slag over, maar in principe is dat nog het minste werk.”

Dat kan dus echt, wauw!

“Ja, ik noem dat augmented intelligence, waarbij mijn menselijke zwaktes worden aangevuld en mijn menselijke productiviteit en creativiteit wordt vergroot. Door technologieën als robots en AI gaat dit in de toekomst alleen maar meer worden en zal ooit normaal zijn en bereikbaar voor iedereen.”

Hoe ziet jouw toekomst eruit?

“Ik droom van het produceren van inspirerende audiovisuele producties over de toekomst, volledige immersive ervaringen die mensen inspireren hun passie na te gaan jagen. Voorlopig richt ik me nog op het maken van positief nieuws.”

Heb je een inspiratiebron?

“Ik heb veel geleerd van Jan Bommerez en hoe hij naar de natuur kijkt. Uiteindelijk is de natuur mijn allergrootste inspiratiebron. Ik heb voor de komende honderd jaar nog inspiratie genoeg.”

Info: www.christiankromme.com