Menno Broos (DNB) openhartig over kritiek digitale euro omtrent nut, privacy en programmeerbaarheid. - B Informed Media
Het maatschappelijk media platform van en voor de burger & MKB
Economie en ondernemen

Menno Broos (DNB) openhartig over kritiek digitale euro omtrent nut, privacy en programmeerbaarheid.

Holland Gold 16 augustus 2023

In deze aflevering gaat Paul Buitink in gesprek met Menno Broos. Menno is projectleider digitale euro bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Tijdens het gesprek praat Menno vrijuit over de huidige stand van zaken van de digitale euro. Hij geeft aan welke plek de digitale euro gaat innemen in het Europese betaalsysteem en welke voordelen de digitale euro volgens hem met zich mee brengt. Verder vertelt hij waarom er alleen is gekozen voor een betaalvariant en niet voor een spaarvariant van de digitale euro. Tot slot gaan Paul en Menno uitgebreid in op de zorgen die er in de samenleving leven omtrent de waarborging van privacy en de mogelijke programmeerbaarheid van de digitale euro.

Website Holland Gold

Interessante video?