Democratie is een fragile systeem - B Informed Media
Het maatschappelijk media platform van en voor de burger & MKB
Bestuur en wetgeving

Democratie is een fragile systeem

Redactie 4 min leestijd 27 augustus 2023
FotoiStockphoto

Tot pakweg 300 voor Christus onderzocht hoogleraar moderne politieke geschiedenis Annelien de Dijn de ontwikkeling van het vrijheidsbegrip en daarmee de grondslag van onze democratie. De rode draad van haar onderzoek is dat de ontwikkeling van onze democratie voortkomt uit angst voor de macht van het volk. De grootste bedreiging voor de democratie is dan ook de macht van een klein clubje schatrijke mensen, de oligarchen die met hun economische macht de politieke macht beïnvloeden uit angst voor het volk. Dit is eigenlijk sinds het begin van menselijke samenlevingen zo geweest en speelt een grote rol in onze huidige technocratische democratie die aan alle kanten wordt uitgehold als het gaat om de grondrechten en vrije mening van het volk.

‘De burger is niet gek’ schrijft ervaren burgemeester Bert Blase. Er heerst onvrede onder de bevolking en het tegengeluid klinkt met de dag luider. Het vertrouwen in de politiek is nog nooit zo laag geweest. Loopt de kamer voor de verkiezingen om deze reden leeg? Voelen de volksvertegenwoordigers de harde botsing aankomen? Of spelen er andere zaken?

In de afgelopen dertien jaar van Rutte zien we dat onze volksvertegenwoordigers vooral de belangen behartigen van het grootkapitaal, multinationals en eliteclubs als het World Economic Forum. Met name agenda 2030 van het WEF blijkt de nieuwe religie te zijn voor het volk. Maar deze private organisatie heeft natuurlijk niets te maken met onze democratie en het is dus opmerkelijk dat onze verkozen volksvertegenwoordigers klaarblijkelijk onder de indruk zijn van hun plannen.

Het WEF, een combinatie van elite families en multinationals, hebben zich goed genesteld in de wereldwijde politieke kringen en de vraag is natuurlijk welk belang zij dienen? Waarom doen zij bijvoorbeeld niks aan belastingontwijking ( Rutger Bregman speech WEF ) waar deze private club maar al te graag gebruik van maakt in plaats van de les te lezen over hoe het volk moet leven en hoe het volk zich het beste kan gedragen? Ik zou zeggen ‘ build back better’ en begin met je eigen private clubleden. Elite insider Sander Schimmelpenninck verwoorde het goed in zijn programma ’Sander en de kloof’, ‘de elite gaat natuurlijk nooit zomaar zijn macht weggeven’ was de stellige overtuiging van Sander.

De pandemie periode laat vooral de positie zien van de machthebbers die via non-governmental organizations als de WHO en nu de volgende klimaathoax met het IPCC  hun invloed organiseren. Net als bij de pandemie wordt ook  bij het klimaatbeleid gebruik gemaakt van een angstbeleid om de publieke opinie naar een gewenst resultaat te sturen. De mainstream media, veelal in het bezit van machtige elite, maakt goed gebruik van de angst en sensatie om te scoren. Helaas laten wij ons als nieuwsjunkies graag verleiden tot deze gratis ‘drug’ die veelal weinig te maken heeft met goede journalistieke inhoud of bronnen.

Als je het narratief niet volgt, word je onmiddellijk geframed als anti-vaxxer of klimaat ontkenner . Organisaties met bekende wetenschappers als de World Climate Ceclaration en de Great Barrington declaration worden volop gecensureerd. Klaarblijkelijk mag er geen debat plaatsvinden en is het vrije woord een lastig begrip.

De overheid en ons parlement willen ons doen geloven dat ze vooral transparant willen zijn, het WOB is gewijzigd naar Wet Openheid Overheid en regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Het verschil met Wet Openbaarheid van Bestuur is dat de overheid actief de burger moet informeren.

Hoe zit dat dan met de zwart gelakte stukken van de toeslagen affaire en nu weer de zwart gelakte stukken WOB inzake de pandemie en oversterfte? Nog even los van alle geheime sms’jes van Rutte en Von der Leyen, de niet actieve herinneringen als voorbeeld, is het toch niet zo gek dat onze politiek het rapport cijfer 3 scoort op vertrouwen in de politiek? De EU regelt inmiddels 80% van onze regel en wetgeving. Hoe zit het met de verantwoordelijkheden van onze eigen volksvertegenwoordigers en wat hebben wij als burger nog eigenlijk te kiezen?

Een andere niet onbelangrijke rode vlag is de toename in arm en rijk als bedreiging voor een democratie. De armoede in Nederland loopt gestaag op en het vermogen van 1% van de rijksten der aarde blijft alleen maar toenemen. Dit geldt ook voor Nederland. Ook de wil op verbod van politieke partijen en omroep organisaties alsook het afschaffen van referenda hebben niks te maken met een volwassen democratie. Om nog maar niet te spreken van alle controlemaatregelen over het volk die alsmaar toenemen. We lijken op weg te gaan naar een technocratische EU met een social credit system waar de burgers steeds meer worden beperkt in hun vrijheden.

Als we kijken naar een volwassen democratie dan moeten er inmiddels veel alarmbellen afgaan. Met name als onze grondrechten en het vrije woord worden aangetast. Onze democratie en het politieke vak is dringend aan een update toe. Hoog tijd dus voor een Nationaal Debat met een nieuwe lichting politici die wel oog hebben voor een transparante menswaardige visie.

Interessante column?