Obsessie met data schadelijk voor het goede leven - B Informed Media
Het maatschappelijk media platform van en voor de burger & MKB
Wetenschap en technologie

Obsessie met data schadelijk voor het goede leven

De Nieuwe Wereld 17 februari 2022

In de reeks ‘Digitale Duurzaamheid’ gaat Ad Verbrugge in gesprek met cultuursocioloog Siri Beerends (Medialab SETUP), kunstenaar en ontwerper Julia Janssen, en universiteitshoogleraar Media en Digitale Samenleving José van Dijck (Universiteit van Utrecht), over de ‘dataficatie’ van het bestaan. “Meten is niet alleen weten. Meten is ook heel veel dingen vergeten.” Data speelt in alsmaar toenemende rol in vrijwel ieder aspect van onze samenleving. In het onderwijs, bij de overheid, en vooral in het bedrijfsleven bedient men zich van nieuwe data-technologieën om de kwaliteit van de eigen werkzaamheden te verbeteren. Men noemt deze alomtegenwoordigheid van data in de leefwereld ook wel “dataficatie.” Maar is meer data wel altijd beter? Kan iedere sociale activiteit tot een verzameling data worden gereduceerd? En zo ja, is dat wenselijk? Als onderdeel van de serie ‘Digitale Duurzaamheid’ ging Ad Verbrugge in gesprek met drie deskundige gasten over nut en nadeel van data voor het leven.