Innerlijke transformatie of upgrades? - B Informed Media
Het maatschappelijk media platform van en voor de burger & MKB
Wetenschap en technologie

Innerlijke transformatie of upgrades?

Yfke Laanstra 3 min leestijd 16 februari 2022
FotoBigstockphoto

Onze wetenschap is ervan overtuigd dat onze gezondheid bepaald wordt door onze genen. Als een harde codering in onze biocomputer, versleuteld als firmware, waar we aan overgeleverd zijn en geen invloed op uit kunnen oefenen. Wanneer bepaalde ziektes in de familielijn voorkomen, dan lopen we hier een verhoogd risico op en is de kans groot dat we deze ziekte zelf ook ontwikkelen. Wanneer het zich manifesteert kunnen we enkel reactief handelen, met behulp van de medische wereld en de farmaceutische industrie.

Dit verklaart mede dat de medische wetenschap met ingehouden adem kijkt naar de exponentiële ontwikkelingen op het gebied van genetische technologie. Deze technologieën gaan onze soort redden, onze evolutie zekerstellen en zelfs exponentieel versnellen. We zijn immers overgeleverd aan onze genen.

Buitengewoon krachtig

We zijn niet machteloos, hulpeloos en enkel afhankelijk van zogenaamde ‘specialisten’ en geavanceerde technologieën. We zijn buitengewoon krachtige wezens, met een ongekend zelfhelend vermogen. Een vermogen dat z’n werk kan doen wanneer we niet te veel in de weg zitten en ons systeem niet te veel vervuilen. Deze ‘specialisten’ handelen veelal vanuit onwetendheid, aangezien ze tijdens hun studie niet of nauwelijks zijn onderwezen in een holistische kijk op gezondheid, in de kracht van voeding en de natuur. Ze zijn zich simpelweg niet bewust van hoe we van binnenuit in staat zijn onze gezondheid en onze buitenwereld te beïnvloeden. Vanuit het gedachtegoed van epigenetica zijn het namelijk niet zozeer onze genen die van binnenuit onze gezondheid bepalen, maar is het met name de staat van onze (innerlijke en uiterlijke) omgeving. Die omstandigheden zorgen ervoor dat bepaalde genen geactiveerd of juist gedeactiveerd worden. Het blijkt dat slechts 5% van alle ziektes genetisch zijn en 95% van de genen beïnvloed wordt door buitenaf: door verkeerde leefstijlkeuzes, chronische stress of een ongezonde leefomgeving. Dit werkt zelfs door in volgende generaties.

Met innerlijke omgeving bedoel ik wat er in je speelt aan gedachten, gevoelens, overtuigingen en jouw perceptie van de wereld om je heen. Vanuit een krachtig samenspel van lichaam, ziel en geest. Binnen epigenetica blijkt dat stamcellen en zelfs ons DNA kunnen worden veranderd door onder andere magnetische velden, hartcoherentie, positieve gedachten en zelfs intenties. Met name het werk van Bruce Lipton is hierin revolutionair geweest. Hij gebruikte een kwantumbenadering bij zijn begrip van celbiologie en ontdekte hierbij het verband tussen lichaam en geest. Hij heeft wereldwijde bekendheid verkregen door zijn boek The Biology of Belief vertaald in het Nederlands met als titel De biologie van de overtuiging.

Bewuste keuzes

Met uiterlijke omgeving bedoel ik de staat van je directe woon- en werkomgeving. Een helende omgeving is dus een omgeving die jou ondersteunt, die je gezondheid, welzijn en bewustzijn bevordert.

Denk hierbij aan elementen als:

  • vitaal water
  • vitale lucht
  • vitaal licht
  • aarding en stralingvrij
  • schoon en opgeruimd
  • liefde en aandacht

Dit alles wordt helder weergegeven in de Engelstalige documentaire Heal, waarvan ik onlangs de Nederlandse première bijwoonde. Een boeiende film over een zoektocht langs wetenschappelijke en spirituele wegen om de kracht van de mens tot heling te ontdekken. Inspirerende en emotionele verhalen die deuren kunnen openen. Heal laat zien dat we meer controle over ons leven en onze gezondheid hebben dan we vaak denken.

Je kunt proactief werken aan je eigen welzijn door bewuste keuzes te maken. Bewuste keuzes voor wat betreft de gezondheid en vitaliteit van je innerlijke en uiterlijke omgeving. Onze uiterlijke omgeving heeft namelijk impact op onze innerlijke omgeving en vice versa.

Door onze gedachten, gevoelens, emotionele reacties en gedrag te veranderen en gezondere leefstijlkeuzes te maken, sturen we onze cellen nieuwe signalen. Deze signalen vormen nieuwe proteïnes zonder de genetische blauwdruk te wijzigen. Dus terwijl onze DNA-code gelijk blijft, kunnen cellen andere informatie krijgen en kunnen onze genen zich op duizenden andere manieren uitdrukken. Net zoals je in Photoshop een blauwdruk op duizenden manieren kunt aanpassen zonder de daadwerkelijke blauwdruk te wijzigen. Je kunt de kleur, maat, schaal, dimensies en materialen veranderen maar de blauwdruk blijft in essentie hetzelfde. Al deze aanpassingen kunnen getriggerd worden door omgevingsfactoren. Zo helpen we onze genen om onze toekomst te herschrijven.

De verantwoordelijkheid voor onze gezondheid ligt dus in onze eigen handen, met al deze tools. Hier is geen geavanceerde (computer)technologie voor nodig, enkel het verruimen van je bewustzijn, het vergaren van zelfkennis en het maken van bewuste keuzes.

Dit artikel is overgenomen uit Pioniers Magazine.