Groen materiaal kan ultrasterke zonne-energie-oogstmachine zijn - B Informed Media
Het maatschappelijk media platform van en voor de burger & MKB
Wetenschap en technologie

Groen materiaal kan ultrasterke zonne-energie-oogstmachine zijn

Christian Kromme 2 min leestijd 22 september 2022
FotoCanva

Onderzoekers hebben een nieuw materiaal ontdekt dat zou kunnen leiden tot zonnecellen die veel dunner en lichter zijn dan de zonnecellen die vandaag de dag in gebruik zijn. In een gezamenlijke inspanning, onder leiding van het Imperial College London, hebben onderzoekers van onder andere Cambridge, UCL, Oxford en het Helmholtz-Zentrum Berlin materialen geproduceerd die evenveel zonlicht kunnen absorberen als conventionele siliciumzonnecellen, maar die 10.000 maal dunner zijn. Het materiaal, waarin atomen op een bepaalde manier zijn gerangschikt, kan zonlicht oogsten met behulp van uiterst dunne lagen. Dit maakt het een ideale kandidaat voor gebruik in zonnecellen die moeten worden vervoerd naar afgelegen locaties zonder netstroom.

Vitaal belang

Zonnecellen zijn van vitaal belang voor de overgang naar groene energie. Ze kunnen niet alleen worden gebruikt op daken en in zonneparken, maar ook voor de aandrijving van autonome voertuigen, zoals drones en vliegtuigen. Fotovoltaïsche zonnecellen zijn momenteel echter zwaar en volumineus, waardoor ze moeilijk te vervoeren zijn naar afgelegen locaties buiten het elektriciteitsnet, waar ze hard nodig zijn.

Het nieuwe, groene materiaal zou kunnen worden gebruikt om zonnecellen te maken die ultradun en ultralicht zijn, waardoor ze veel gemakkelijker kunnen worden vervoerd naar afgelegen locaties. Dit zou een belangrijke doorbraak betekenen in de zoektocht naar duurzame energieoplossingen die off-grid gebruikt kunnen worden. Stel je een wereld voor waarin elk stukje technologie zijn eigen energie produceert. Dat zou een stuk duurzamer en milieuvriendelijker zijn!

Rangschikking atomen

De onderzoekers ontdekten hoe de rangschikking van atomen in groen materiaal het mogelijk maakt zonlicht te oogsten met behulp van uiterst dunne lagen. Dit is een belangrijke doorbraak in de zonneceltechnologie en de potentiële toepassingen zijn eindeloos.

Ze werken nu aan de optimalisering van het materiaal, zodat het kan worden gebruikt om zonnecellen te maken die nog dunner en lichter zijn dan degene die nu in gebruik zijn. Dit zou een revolutie in de zonne-energiesector teweeg kunnen brengen en ertoe kunnen bijdragen dat duurzame energieoplossingen voor iedereen toegankelijker worden.

Wat denk jij?

Denk jij dat zonne-energie de weg van de toekomst is? Welke andere duurzame energieoplossingen kunnen volgens jou worden ontwikkeld? Laat het ons weten!