De rol van EI in het tijdperk van AI - B Informed Media
Het maatschappelijk media platform van en voor de burger & MKB
Wetenschap en technologie

De rol van EI in het tijdperk van AI

Christian Kromme 3 min leestijd 17 januari 2023
FotoBigstockfoto

Nu kunstmatige intelligentie (AI) zich in hoog tempo blijft ontwikkelen, is het belangrijk na te denken over de rol die emotionele intelligentie (EI) speelt in het tijdperk van AI.

Emotionele intelligentie is het vermogen om de eigen emoties en die van anderen te herkennen en te begrijpen. Het omvat vaardigheden als zelfbewustzijn, zelfregulering, motivatie, empathie en sociale vaardigheden. Deze vaardigheden zijn cruciaal voor het opbouwen en onderhouden van relaties en ze zijn essentieel voor succes in zowel persoonlijke als professionele omgevingen.

Complexe emotionele en sociale interacties

In een wereld waarin AI steeds meer aanwezig is in ons dagelijks leven wordt emotionele intelligentie nog belangrijker. Hoewel AI in staat is taken sneller en nauwkeuriger uit te voeren dan mensen, blijft zij beperkt door haar programmering. Zij kan de complexe emotionele en sociale interacties, die een fundamenteel onderdeel vormen van het mens-zijn, niet nabootsen. Dit betekent dat personen met een hoog niveau van emotionele intelligentie goed toegerust zijn om de complexe relatie tussen mens en AI in goede banen te leiden. Zij kunnen effectief communiceren met hun AI-collega’s en hun beweegredenen begrijpen. Daarnaast kunnen zij effectief werken in een team van zowel mensen als AI.

Sociale en ethische gevolgen

Verder is emotionele intelligentie belangrijk om de sociale en ethische implicaties van AI goed te doorgronden. Naarmate AI meer ingang vindt, is het van cruciaal belang dat mensen de complexe ethische en sociale kwesties die zich kunnen voordoen, kunnen begrijpen en aanpakken. Dit vereist het vermogen om kritisch te denken, zich in te leven in anderen en effectief te communiceren met uiteenlopende belanghebbenden.

In het algemeen zal emotionele intelligentie een kritieke vaardigheid zijn in het tijdperk van AI. Zoals al eerder aangegeven kan AI taken sneller en nauwkeuriger uitvoeren dan mensen, maar zij blijft beperkt door haar programmering. Door onze emotionele intelligentie te ontwikkelen en aan te scherpen, kunnen we ons beter op de toekomst voorbereiden en gedijen in een wereld waarin AI een steeds belangrijker onderdeel van ons dagelijks leven vormt.

“AI is in staat taken sneller en nauwkeuriger uit te voeren, maar zij kan de complexe emotionele en sociale interacties, die een fundamenteel onderdeel vormen van het mens-zijn, niet nabootsen”

Vaardigheden verbeteren

Er zijn verschillende manieren waarop mensen hun vaardigheden op het gebied van emotionele intelligentie kunnen verbeteren:

  1. Zelfbewustzijn. Dit houdt in dat je je bewust bent van je eigen emoties en hoe die je gedachten en handelingen beïnvloeden. Probeer jouw zelfbewustzijn te verbeteren met mindfulness technieken zoals meditatie of journaling.
  2. Zelfregulering. Dit houdt in dat je je emoties en gedrag onder controle hebt, in plaats van erdoor beheerst te worden. Om jouw zelfregulering te verbeteren, kun je proberen doelen voor jezelf te stellen en strategieën te ontwikkelen om jouw emoties te beheersen wanneer je geconfronteerd wordt met moeilijke situaties.
  3. Motivatie. Dit houdt in dat je in staat bent je doelen en interesses te identificeren en na te streven. Om jouw motivatie te verbeteren, kun je proberen duidelijke doelen voor jezelf te stellen en een plan ontwikkelen om die te bereiken.
  4. Empathie. Dit houdt in dat je de gevoelens van anderen kunt begrijpen en delen. Om jouw inlevingsvermogen te verbeteren, probeer je in andermans schoenen te gaan staan en hun perspectief te begrijpen.
  5. Sociale vaardigheden. Dit gaat om effectief kunnen communiceren en omgaan met anderen. Om jouw sociale vaardigheden te verbeteren, kun je proberen actief te luisteren, open vragen te stellen en mogelijkheden tot interactie met anderen te zoeken.

Het verbeteren van vaardigheden in emotionele intelligentie kost tijd en moeite en kan vereisen dat je aanvullende middelen of begeleiding van een professional zoekt. De voordelen van verbeterde emotionele intelligentie kunnen aanzienlijk zijn en leiden tot succes in zowel persoonlijke als professionele omgevingen.