AI helpt fouten te vinden bij grote bouwprojecten - B Informed Media
Het maatschappelijk media platform van en voor de burger & MKB
Wetenschap en technologie

AI helpt fouten te vinden bij grote bouwprojecten

Christian Kromme 3 min leestijd 8 maart 2023

Projectvertragingen en budgetoverschrijdingen? Nu niet meer. Een Israëlisch bedrijf geeft de industrie een hightech AI-make-over: de bouw hoeft zich geen zorgen meer te maken over overschreden budgetten.

Bouwvakkers moeten ervoor zorgen dat bouwprojecten op schema blijven en op tijd en binnen het budget worden afgerond, terwijl ze ook moeten voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften en kwaliteitscodes die door regelgevers en opdrachtgevers zijn opgesteld.

De bouw is een enorme wereldwijde industrie met een waarde van 10 biljoen dollar, maar de kosten van slechte productiviteit zijn alarmerend – ongeveer 1,6 biljoen dollar per jaar

De kans op kostbare fouten als gevolg van menselijke fouten is dan ook een van de voornaamste punten van zorg bij het beheer van bouwprojecten. De bouw is een enorme wereldwijde industrie met een waarde van 10 biljoen dollar, maar de kosten van slechte productiviteit zijn alarmerend – ongeveer 1,6 biljoen dollar per jaar! Dat betekent dat projectvertragingen en inefficiënties hard aankomen op het resultaat. Een recente ontwikkeling kan daar verandering in brengen. Het Israëlische bedrijf (Buildots) ontwikkelde een systeem van kunstmatige intelligentie (AI) dat gebruikmaakt van 360-gradencamera’s om bouwplaatsen te bewaken en fouten op te sporen voordat ze een kostbaar probleem worden. Het systeem wordt al gebruikt in de Verenigde Staten.

Kunstmatige intelligentie op bouwplaatsen

Het AI-systeem gebruikt 360-gradencamera’s om elke centimeter van het terrein te fotograferen. De foto’s worden vervolgens vergeleken met blauwdrukken voor nauwkeurigheid en consistentie met technische plannen en ontwerpen. Hierdoor kunnen eventuele afwijkingen tussen wat ter plaatse is gedaan en wat vooraf was gepland, worden gesignaleerd. Correcties kunnen zo snel worden gedaan voordat er ernstige vertragingen of kostenoverschrijdingen van het project ontstaan. Of dat het risico’s of gevaren geeft door een onjuiste toepassing van veiligheidsvoorschriften of kwaliteitscodes van regelgevers en klanten.

Deze technologie biedt ook andere voordelen, zoals minder papierwerk bij het volgen van de voortgang van het bouwproces en een aanzienlijk grotere operationele efficiëntie. Ook krijg je grotere nauwkeurigheid bij de kostenraming en de schatting van de doorlooptijd van het project, betere naleving van contractuele verplichtingen en nauwkeurigere gegevensverzameling over de prestatiecijfers van het werk. Dit leidt uiteindelijk tot een grotere algemene efficiëntie tijdens de uitvoeringsfasen van het project, terwijl de risico’s door menselijke fouten tot een minimum worden beperkt. 

Uitdagingen voor AI-systemen

Ondanks alle positieve punten blijven er enkele uitdagingen voor het gebruik van dit AI-systeem op bouwplaatsen voordat het op grote schaal kan worden ingevoerd. Ten eerste zijn er kostenoverwegingen voor het potentiële rendement van investeringen in deze technologie. Afhankelijk van de omvang en de complexiteit van individuele projecten kunnen de kosten van de installatie van dergelijke systemen te hoog blijken. Zeker in verhouding tot de potentiële besparingen door verbeterde nauwkeurigheid/efficiëntie wanner zij uitsluitend op individuele basis per opdracht/project worden toegepast. Dit vereist dus voldoende kapitaalinvesteringen vooraf.

“Dergelijke technologieën kunnen een revolutie teweegbrengen in het zakendoen in deze sector zaken als die op de juiste wijze worden toegepast”

Ten tweede zijn AI-systemen, ondanks de vooruitgang op dit gebied, nog steeds gevoelig voor fouten door menselijke input (onjuiste gegevens) of verkeerde identificatie door verkeerde contextanalyse bijvoorbeeld. Dit betekent dat geen enkele technologische vooruitgang het menselijk toezicht volledig kan omzeilen voor de toepassing van dit soort ‘slimme’ technologie. Hoewel, mettertijd zullen ongetwijfeld verdere verbeteringen worden aangebracht. 

Conclusie

Hoewel de bouwplaatsen in technologische vooruitgang nog steeds achterlopen op andere sectoren, kunnen zij binnenkort profiteren van kunstmatige intelligentiesystemen die speciaal voor deze projecten zijn ontworpen. Dergelijke technologieën kunnen een revolutie teweegbrengen in het zakendoen in deze sector zaken als die op de juiste wijze worden toegepast. Ze maken een grotere mate van nauwkeurigheid/efficiëntie mogelijk en verminderen de risico’s van menselijke fouten, waardoor kostenoverschrijdingen en vertragingen – die vaak voorkomen bij complexe projecten – tot een minimum worden beperkt. Tegelijkertijd wordt ook de naleving wettelijke en contractuele verplichtingen gewaarborgd. Wie wil profiteren van de mogelijkheden van deze technologie moet eerst wel de financiële en de operationele gevolgen overwegen.