Wonen in verbinding met jezelf - B Informed Media
Het maatschappelijk media platform van en voor de burger & MKB
Milieu en leefomgeving

Wonen in verbinding met jezelf

Hedda Schut 6 min leestijd 18 december 2022
FotoSteven Dalving – Het door Steven ontworpen huis van strobalen in aanbouw.

‘Woontrend 1: duurzaam en natuurlijk’. De special in het lokale krantje dat net door de bus is gevallen, gaat over eco, circulair en duurzaam bouwen en wonen. Ah, de belangstelling ervoor groeit… Organisch architect Steven Dalving doet zijn hele werkzame leven al niet anders. Maar hij en zijn partner, Feng Shui-expert Anne Hendrickx, gaan verder. Met eeuwenoude kennis creëren zij uitgebalanceerde organische woon- en werkplekken. Deze zijn speciaal ontworpen voor hun bewoners die daardoor beter in verbinding met zichzelf en de natuur kunnen leven. Dat is ook hard nodig, vinden de twee. 

“Als je in het groot kijkt, gaat ons werk over de transformatie van de aarde. Het oude systeem waarin we leven, brokkelt af. Het dient ons en de aarde ook niet meer. De wereld staat op zijn kop, en dan krijg je eigenlijk als vanzelf de vraag hoe we verder moeten. Welke fundamenten nodig zijn voor een nieuwe, bloeiende samenleving. Voor ons is dat teruggaan naar de bron. Daarbij gebruiken we onder anderede authentieke Chinese kennis van Feng Shui, een empirische natuurwetenschap die ons leert leven in synchroniciteit met de natuur. Feng Shui is sterk verbonden met de cycli in de natuur, de veranderingen in de seizoenen en de bewegingen van de planeten. Deze eeuwenoude kennis in onze leef-en werkomgeving toepassen, brengt ons opnieuw in lijn met natuurlijke wetmatigheden. Dit helpt ons dichter bij onszelf en in onze kracht te komen.”

Het statement is van organisch architect Steven Dalving en Feng Shui-expert Anne Hendrickx. Zij wonen en werken in het Belgische Kalmthout, niet ver van Antwerpen. Steven groeide op in Zuid-Afrika met een passie voor tekenen en de natuur. In Antwerpen deed hij zijn architectuurstudie, waar hij in zijn laatste jaar tijdens een studieproject werd gegrepen door het organisch bouwen. Gezonde, milieuvriendelijke, bio-ecologische nieuwbouw en verbouwingen ontwerpen en begeleiden werd zijn passie. Anne studeerde Traditional Chinese Medicine toen haar nieuwsgierigheid naar meer kennis en verdieping daarin verder werden aangewakkerd. Zelf hooggevoelig voor energie in haar omgeving was de studie van Feng Shui voor haar een logische volgende stap. In het Schotse Edinburgh volgde ze de opleiding Feng Shui Consultant aan The Chue Foundation.

Uitnodigend

Op tafel ligt één van Stevens ontwerpen. De aquarellen laten een uitnodigend landelijk woonhuis zien dat is opgetrokken uit hout en gevelsteen. Het staat op een langgerekt perceel. Alles om, aan en in de woning is precies afgestemd op de bewoners die in het huis gaan leven, zodat dit hen ondersteunt in hun leven. De structuur en indeling van het huis zijn nauwkeurig door Anne bepaald. Zelfs de plaatsing van de buitendeuren is tot op de graad berekend. De energie kan zo dynamisch naar en door het huis stromen, waarbij vitale levensenergie wordt opgewekt.

Anne: “Feng Shui leert ons te leven in synchroniciteit en in connectie met de natuur en alles rondom ons. Het helpt ons te leven vanuit ons volle potentieel. Mijn werk is het om de ideale verbinding te leggen tussen de plek en de bewoners. Of iemand in een werkomgeving de natuurlijke tools te geven om zijn doelen te bereiken. Een levendige, diverse omgeving is daarbij heel belangrijk, omdat het iemand lekkerder in zijn vel brengt. Hij raakt beter geaard en daardoor meer verbonden met zichzelf en zijn omgeving. Juist nu is dit belangrijk, want we zijn hiervan ver afgedwaald.”

Balans

Om die juiste balans tussen plek en bewoners te realiseren, gaat Anne naar het perceel. “Als we dit ontwerp van Steven nemen, zie je bijvoorbeeld dat het perceel heel lang is. In verhouding is het té lang, waardoor het een optimale leefomgeving verhindert. Om de energie op het terrein in balans te laten werken met het gebouw, hebben we een heg geschraagd midden in de tuin neergezet en beide delen een verschillende functie gegeven.

“Voor mijn berekeningen kijk ik naar de vorm, wat er in de omgeving aanwezig is, naar storende elementen, de ligging en de toegangswegen, of er water is, enzovoorts”, vervolgt ze. “Mijn Chinese kompas (Lo Pan) gebruik ik om alle aanwezige mogelijkheden te onderzoeken. Daaraan voorafgaand heb ik al de geboortekaart (Chinese horoscoop) van de opdrachtgever onderzocht en van iedereen die in het huis gaat leven. Daarna maak ik verschillende methodeberekeningen, waarbij de optimale oriëntatie en indelingsstructuur van de woning helder wordt. Het is heel gek, het lijkt complex, maar alles valt samen als we zo werken. Mijn onderzoek geeft extra kracht en dimensie aan Steven zijn ontwerpen. Zijn ontwerpen geven vorm aan mijn onderzoek. Dat werkt heel mooi samen. We hebben een manier gevonden om onze ontwerpen zowel wetenschappelijk als kunstzinnig en creatief aan te pakken.”

Gulden snede

Steven: “Organische architectuur wil zich niet opdringen en niet imponeren. Een gebouw dat op deze manier is neergezet, is in harmonie met de omgeving en in ieders belang. De moderne architectuur spreekt voornamelijk de ratio en het ego aan. Maar de diepere lagen in de mens willen ook gevoed en ondersteund worden. Daarvoor zijn niet alleen strakke vormen nodig, maar ook vormen die de intuïtie of het gevoel aanspreken. Organische architectuur is meer holistisch en neemt deze subtielere eigenschappen van de mens mee in de vormgeving. Het is geïnspireerd op het natuurlijk principe van de gulden snede en vormen die voorkomen in de natuur. Biomimicry – Nature’s innovations inspire architecture was niet voor niets het eindwerk van mijn architectuurstudie.

“Praktisch vertaald kan een kantoor bijvoorbeeld strakker van lijnen zijn. Terwijl een zitruimte meer geborgenheid en rondere lijnen mag hebben om te kunnen relaxen en genieten”, legt hij uit. “Vandaar het woord ‘orgaan’isch. Elke ruimte werkt net als een orgaan in een lichaam, in symbiose met het geheel. Daarnaast is het vanzelfsprekend dat een gebouw uit natuurlijke materialen vervaardigd wordt, zoals leem, hout en steen. Deze zijn duurzaam en ecologisch en belasten de mens en de aarde niet. Zo houden we ook rekening met elektromagnetische stralingen, die vandaag alomtegenwoordig zijn.”

In de organische architectuur wordt geen gewapend beton gebruikt, omdat het niet ademt. Het creëert een kooi van Faraday, waardoor gezonde aarde-energie niet opgenomen kan worden in de woning. Dat kan volgens Steven en Anne ziekmakende effecten en lichamelijke klachten geven. Gewapend beton werkt daarnaast ook als een antenne die negatieve straling van telecom en wifi aantrekt.

Ware kern

Steven zijn voorontwerpen zijn naast de berekeningen van Anne ook gebaseerd op de input van zijn opdrachtgevers. Daarbij hanteert hij verschillende werkmethodes die zijn cliënten helpen terugbrengen naar hun ware kern. “Hun mentale, emotionele en lichamelijke intelligentie worden zo meegenomen in het proces dat bouwen is, en krijgen zo een thuis bij de realisatie van hun woning. Hun praktische en functionele wensen komen aan bod, samen met hun emotionele verlangens en dromen. De lichamelijke intelligentie (intuïtie) vertelt daarbij eerlijk wat iemand precies ‘nodig’ heeft om zich goed te voelen. Dit krijg ik onder meer duidelijk door een begeleide oefening met klei, waarin iemand zonder nadenken uiting kan geven aan zijn innerlijke waarheden en behoeftes. Sommige vinden dat wat onwennig, maar altijd leuk en leerrijk.”

Volgens Steven is creëren uit het gevoel niet meer zo gewoon. Hij leerde zich die lichamelijke intelligentie, creativiteit en intuïtie eigen te maken. “Mijn architectuurstudie bracht me net verder weg van dit vermogen. Het is juist belangrijk deze creativiteit aan te sporen. Om vanuit het niets iets te kunnen maken. Kinderen krijgen tegenwoordig kleurboeken met figuren die ze mogen inkleuren, binnen de lijntjes. Het wordt ze niet meer geleerd vanuit hun creativiteit te werken en daarop te vertrouwen. We hebben een maatschappij gebouwd met ‘zekerheden’ die buiten ons liggen.”

FotoOrganische architectuur – ontwerp Steven Dalving
Energie volgt de vorm

Anne: “Organisch ontwerpen in combinatie met Feng Shui is niet alleen toepasbaar op een huis, maar ook op een heel dorp of stad. Wij dromen ervan leefomgevingen op kleine en grote schaal mee vorm te geven. Energie volgt de vorm. De mens volgt de energie. Verandert de vorm, dan verandert de mens. De invloed van vormen en hun locatie worden zwaar onderschat. Zo zijn mensen intelligenter in steden waar meer puntige daken en torens zijn. Criminaliteit kan makkelijker ontstaan op plaatsen waar meerdere appartementsblokken van gelijke hoogte dicht bij elkaar staan. Het zou mooi zijn als hierover meer besef ontstaat.

“Deze manier van ontwerpen is een proces waarin alles op zijn plaats kan vallen”, besluit ze. “Daardoor kunnen we ons ergens écht thuis voelen. Stel je voor dat dit mogelijk op grotere schaal kan, zodat er meer verbinding ontstaat tussen de mens en de natuur en de mens en zijn innerlijke natuur. Dan ontwikkelen we het zelfvertrouwen dat ons vrijer maakt, ons onafhankelijk in het leven doet staan en ons meer verbonden laat voelen met elkaar en de wereld om ons heen. Zo kunnen we onze eigen waarheid voluit leven.”

Meer informatie:

Steven Dalving: https://www.stevendalving.be

Anne Hendrickx: https://www.imperialfengshui.be