That’s the spirit TALK XXL … niet antisemitisch maar hoopvol: “Het licht overwint” - B Informed Media
Het maatschappelijk media platform van en voor de burger & MKB
Mens en maatschappij

That’s the spirit TALK XXL … niet antisemitisch maar hoopvol: “Het licht overwint”

Sjoukje Dijkstra 8 min leestijd 15 november 2022
FotoBigstockfoto

Skip the news. Watch life” was het thema van de That’s the Spirit TALK XXL in een overvol Rotterdam Ahoy. Recent vond D66 het nodig hierover Kamervragen te stellen: het evenement zou antisemitisch zijn geweest. Was het dat? We blikken terug op deze hoopvolle, positieve bijeenkomst van eind september. Daar namen sprekers als Brecht Arnaert, Mattias Desmet, Maarten Oversier, Marcel Messing en Karen Hamaker het publiek mee op een spirituele reis. Van een hopeloze wereld, die eerst moet instorten, naar de betere wereld waaraan we dan kunnen bouwen.

Dat het evenement – onder leiding van Jorn Luka en Isa Kriens – als antisemitisch werd geframed, is niet verbazingwekkend. Door de machtige stem van vierduizend aanwezige lichtjes in een verdomhoekje te willen stoppen, wil D66 dit licht maar wat graag doven. Dat is onmogelijk. Dat zovelen hierop afkwamen, zegt voldoende. Deze beweging is niet te stoppen. De boodschap was die avond uiteindelijk niets anders dan dat wij voor onszelf moeten leren denken. Dat wij diep in onszelf duiken, onszelf helen, familiestructuren herstellen en uiteindelijk in onze kracht gaan staan en doen waarvoor wij hier gekomen zijn. Ieder op onze eigen plek. Met onze eigen talenten. “Dat doen waarvoor we in de wieg zijn gelegd”, aldus spreker Karen Hamaker. Dat wij bijdragen aan een betere wereld, met balans tussen macht en onmacht en waarin het licht uiteindelijk overwint.
Die verandering, zo werd betoogd, komt nooit van de meerderheid, maar van de minderheid. Monetair expert Brecht Arnaert sprak daarbij over de 80-puntenverhouding, waarin 80 procent staat voor de meerderheid en 20 procent voor de minderheid. “Als nu de meerderheid van de minderheid onophoudelijk blijft staan voor zijn of haar waarheid (11 procent), dan is het kantelpunt bereikt en kan verandering worden bewerkstelligd.”

Brecht Arnaert: “Wie gelooft in de staat is als iemand die gelooft dat de manager van de fiscale slavenplantage het goed met ons voorheeft”

De spirituele reis werd afgelegd van de duisternis naar het licht, wat de bezoekers uiteindelijk met een positief gemoed naar huis deed gaan. De sfeer was vooral hoopgevend. Veel gelijkgezinden vonden elkaar in hun streven om van deze wereld een betere plek te maken. Een van de aanwezigen, Annemiek, was er met een vriendin: “Ik vond het een fantastische avond. De sprekers waren geweldig, met onderling een speelse dynamiek en veel humor. Echt inspirerend, zeker om met hun boodschappen aan de slag te gaan in mijn eigen leven.”

Illusie

Het was monetair expert Brecht Arnaert die aftrapte. Met zijn haarscherpe analyse fileerde hij de ‘democratie’ compleet en deed hij de ‘moderne rechtsstaat’ die steunt op de trias politica, ineenstorten: “De illusie begint eigenlijk bij het idee dat de burger zijn volksvertegenwoordigers kiest. Dat is pertinent onwaar. Het is de uitvoerende macht die de volgorde beslist. Je kunt wel een voorkeurstem geven, maar een lijststem weegt zo zwaar dat het de politiek is die beslist wie in de politiek komt. Ofwel, de wetgevende macht bestaat niet. Gevolg: de uitvoerende macht kan bepalen wat de wetgevende macht moet stemmen. Heeft de uitvoerende macht een bepaalde wet nodig, dan zeggen ze tegen de wetgevende macht: Stem voor die wet. Anders word je de volgende keer niet verkozen. Eigenlijk is er geen tegenmacht, dus een macht tegen de meerderheid die van alles wil opleggen aan de minderheid. Je zou denken dat rechterlijke macht daar iets aan kan doen. We hebben toch de Bill of rights. Dat zijn onze grondrechten. Als je onderzoekt hoe de rechterlijke macht wordt aangesteld, ontdek je dat je via commissies, raden en vergaderingen terugkomt bij die uitvoerende macht. Zelfs rechters zijn dus ambtenaren van de staat. Stel nu eens voor dat je een proces tegen de staat wilt beginnen. Die is dus een partij. Door de rechterlijke macht kunnen we dan ook een kruis halen. Dan blijft enkel de uitvoerende macht over. Als de uitvoerende macht niet wordt aangesteld door het volk, wat voert zij dan uit? Zij voert uit wat de macht achter de schermen wil dat ze uitvoeren. Wie gelooft in de staat is als iemand die gelooft dat de manager van de fiscale slavenplantage (waarin we leven) het goed voor heeft met zijn welzijn.”

Mattias Desmet: “Door massavorming belanden we in een toestand van hypnose”

Klinisch psycholoog Mattias Desmet volgde zijn landgenoot op de voet met een beschrijving van een technocratische samenleving waarin het transhumanisme verheerlijkt wordt. Hij omschreef daarin een maatschappij die via massamedia in een constante staat van leugen en bedrog gehouden wordt. “Een toestand die niet alleen op elite verhaald kan worden, maar eerder op de massa die erin meegaat. Dat is het probleem van een totalitaire staat. Door de massavorming belanden we in een toestand van hypnose, waardoor de massa aan de ene kant blind wordt voor absurditeiten van het verhaal waarin ze gelooft. Aan de andere kant is ze bereid zichzelf op te offeren. Het gaat zover door dat mensen radicaal en intolerant worden tegen dissidenten. Tot we komen op het punt dat de massa vindt dat dissidenten uitgeroeid moeten worden. Het is beter dat we niet op dat laatste punt komen.”

Antigif

Het antigif tegen transhumanisme en verheerlijking van het menselijk verstand ligt volgens de klinisch psycholoog met name in het besef dat wetenschappers niet het vermogen hebben om het mysterie van het leven te ontrafelen. “Zelf merkte ik dat op het moment dat ik de limieten van mijn verstand ervoer, ik op andere manieren begon te verbinden met mijn omgeving. In meerdere opzichten. Als je alles in de natuur en bij mensen op de voorhand al reduceert tot categorieën, tot iets wat je kent, kun je niet anders dan vervreemd raken van het mysterie van het leven. Andersom geldt het ook: Als je de bouwblokken van je logische systeem ziet openscheuren, kan het zijn dat je juist in contact komt met het mysterie van het leven. De tijdloze trillende kern en tijdloze ethische principes die om één ding draaien: menselijkheid.”

Mattias voorspelde zware, donkere tijden, maar bleef hoopvol: “Op de lange termijn ben ik optimistisch”, zei hij. “Op de korte termijn kunnen we misschien willen blijven vasthouden aan ons rationele denken, maar ik denk dat daarin uiteindelijk elke vorm van rationaliteit tekort zal schieten. We zullen het moeten loslaten en focussen op ethische principes. Ons kan veel afgenomen worden – onze job, geld, huis, maar we moeten zorgen dat we ons een ding niet laten afnemen. Dat is onze (mede)menselijkheid.”

Maarten Oversier: “Het zou net als plassen, poepen, eten en drinken moeten zijn, dat we meer met onszelf in verbinding komen

Maarten Oversier sloot daarop aan door te benadrukken hoe wij als mensen wel rationeel en technisch zijn ontwikkeld, maar op spiritueel vlak achterblijven. Al 27 jaar doet hij voorouderlijk onderzoek en geeft hij regressietherapie. Als deel van de oplossing voor de wereld denkt hij dat het goed zou zijn als mensen meer met zichzelf in verbinding komen. “Het zou net als plassen en poepen, eten en drinken moeten zijn: dat we meer inzicht krijgen in wie we zijn en zeker hoe we ons verhouden tot onze voorouders. Als je als therapeut mensen krijgt die zeggen dat het in de praktijk niet zo goed gaat, dan kun je die klachten bijna altijd relateren aan wat onze voorouders onverwerkt mee de kist in namen.”

Eigen identiteit

Dat familiestructuren kapot worden gemaakt, staat volgens Maarten gelijk aan het kapot maken van de eigen identiteit. “Er zijn genoeg machten en krachten aan het werk met opvattingen over hoe de wereld er anders uit moet zien. “Die mensen willen een artificiële plastic variant van de schepping doorvoeren. Het is de man met de hoorntjes die dat beleid wil voeren. Het enige dat hij wil, is de oorspronkelijke bouwstenen van de schepping uit elkaar splijten. Uit fragmenten wil hij iets nieuws creëren. Dat kan niet meer geworteld zijn in de aarde. Zo raken de oorspronkelijke bouwstenen gespleten. Dat komt door trauma, ofwel gespleten familiestructuren. Daar hebben we allemaal mee te maken gehad.”

Marcel Messing: “Het licht gaat hier een ongelofelijke streep door zetten”

Antropoloog en filosoof Marcel Messing die met zijn toespraak aankondigde voor het laatste in het openbaar te spreken, had een duidelijke boodschap: “Onwetendheid is een slavin. Gnosis, de kennis van het hart die iedereen in zich draagt, is vrijheid. Als we de waarheid kennen, zullen we de vruchten van de waarheid in onszelf oogsten. Als we ons met haar verenigen, zal ze ons in volheid ontvangen.” Hij refereerde indirect aan de schepping en de zondeval met Lucifer, die de leiding had van de opstand van de kosmos. Een opstand die toegestaan werd tot een grens. “Die grens gaat binnenkort bereikt worden”, voorspelde hij. “Het licht gaat hier een ongelofelijke streep door zetten. Omdat de mens die kennis kwijtgeraakt is, die kennis die mij dag en nacht heeft gedragen om voor duizenden te mogen spreken. Om die kennis gaat het, de kennis die ons terug kan leiden naar voor de schepping. Die ons terug kan leiden naar het huis van de Vader en Moeder, de Bron. Katharen bezongen dat al zo.” Geregeld verwees Messing in zijn toespraak naar de Katharen, een religieuze beweging die leefde in de Franse Pyreneeën in het gebied waar Messing momenteel woont. Hij sloot af met een bekend lied uit die omgeving. “Se canto: Ze zingt, ze zingt, voor de ziel. Dit gaat over de goddelijke vonk. In de top van de rechterhartkamer, bevindt zich de essentie van het lichtrijk.”

Karen Hamaker: “Het is je eigen hart, dat je ingeeft wat je rol is. Maar je moet wel de moed hebben om je hart te volgen”

De bekende astrologe Karen Hamaker was hekkensluiter. Zij is een vertegenwoordigster van de psychologische astrologie, een stroming die zich vooral richt op de psycholoog Carl Gustav Jung. Volgens die Jungeriaanse psychologie begon zij haar toespraak met een vraag: “Wat is het in mij dat ik aansla op iets buiten mij?” In haar betoog nam ze het publiek mee en betoogde ze hoe wij als mensen niet alleen onderdeel zijn van de kosmos, maar de kosmos zijn. Alsof je zo’n grote grafische plaat hebt, met een holografische afbeelding. Je kunt eromheen kijken, maar het beeld beweegt mee. Stel, die grote glazen plaat valt in duizend stukken. Een scherf omvat dan de informatie van het hele plaatje. Zo omvatten wij allemaal, als scherven van die ene plaat, informatie van het geheel, de kosmos.”

Meebouwen

Ze benadrukte daarin het belang van ieders rol. “Het feit dat jullie hier gekomen zijn, wil zeggen dat jullie mee willen bouwen aan een andere wereld. Het wil zeggen dat iets vreselijk hard op het hart van je bewustzijn aan het kloppen is. Iets in jezelf dat geboren wil worden. Dat is niets minder dan de grootsheid die je op anderen projecteert. Als je op iemand anders een held projecteert, weet dat jezelf die held bent. Jij bent de kosmos, jij bent die scherf. Jij weerspiegelt alle kennis van de kosmos. Daarom sta ik hier. Het is de grootsheid die ik in jullie zie. Dan kan ik niks anders doen dan voor jullie applaudisseren.”

Karen benadrukte hoe belangrijk het is dat we elk ons eigen rol oppakken, want zei ze: “Wij zijn de kosmos. De goden zitten in ons. Zij komen ons niet redden. Wij zijn het. Wij moeten de wedergeboorte bewerkstelligen. Hoe? Door jezelf te verwerkelijken. De kosmos had de bedoeling gehad jouw scherf hier en jouw scherf dáár neer te leggen. We hebben allemaal een plek, een rol. Niemand kan gemist worden. We zijn niet voor niets in deze tijd geboren. Het is je eigen hart dat je ingeeft wat je rol is. Je moet wel de moed hebben om je hart te volgen.”