Onze woorden hebben invloed op het leven - B Informed Media
Het maatschappelijk media platform van en voor de burger & MKB
Mens en maatschappij

Onze woorden hebben invloed op het leven

Misschien herken jij het ook: het denken, praten en bijdragen in onze maatschappij is vaak gebaseerd op AFwezigheid. Veel aandacht gaat uit naar wat er niet is, wat ontbreekt. Terwijl we net zo goed, of liever gezegd, veel beter, vanuit AANwezigheid kunnen denken, redeneren en bijdragen.
Olaf-Marijn de Leur 4 min leestijd 15 februari 2022

FotoBigstockphoto

Leven vanuit aan- of afwezigheid

Prachtig om op dit nieuwe platform een bijdrage te mogen leveren. Nog mooier natuurlijk dat jij deze woorden leest en kunt gebruiken in je dagelijks leven. Want daar is het allemaal om te doen: iets begint met een hersentrilling, er ontstaat een idee. Dat idee bekrachtig je door het uit te spreken, het aandacht te geven. Eerst in jezelf, dan met de ander. Je geeft het idee vorm en zet het op aarde neer. Idealiter krijgt het navolging en is het een begin van een groter iets.

Misschien herken jij het ook: het denken, praten en bijdragen in onze maatschappij is vaak gebaseerd op AFwezigheid. Veel aandacht gaat uit naar wat er niet is, wat ontbreekt. Terwijl we net zo goed, of liever gezegd, veel beter, vanuit AANwezigheid kunnen denken, redeneren en bijdragen. Aandacht geven aan wat er wél is, hetgeen AANwezig is. En dat is zóveel, namelijk alles! Zo werkt het Universum ook: alles wat er is, is aanwezigheid. In het Universum is alles, het omvat alles. Er heerst geen niet, noch bestaat er ontkenning.

Tel uw zegeningen

Het aloude ’tel uw zegeningen’ houdt al ruim 2000 jaar stand, maar is nodig toe aan een afstofbeurt. In al zijn eenvoud is het nog steeds een wijs en krachtig voorbeeld van denken en leven in aanwezigheid. Stilstaan bij en aandacht geven aan wat er is, wat je hebt, wat ons toevalt, is een positieve bekrachtiging en geeft naast positieve energie ook eerbetoon aan alles wat jij hebt, draagt, ziet, ruikt, eet, ervaart en beleeft. Hier bewust aandacht aan geven, je er bewust over uiten, het delen met anderen, verrijkt je leven, zowel innerlijk als uiterlijk. Elke keer weer: tel je zegeningen.

Bijdragen vanuit jouw invloedssfeer

Ons ‘kunnen’ laat ons zo ver gaan als onze gedachten toelaten. Hoe en waar kunnen wij bijdragen met het nieuwe in gang te zetten, het nieuwe vorm te geven? In eerste instantie (en altijd) vanuit onszelf. Daar begint onze invloedssfeer en van daaruit begin je, elke keer weer. Door het te doen, eenvoudigweg elke keer weer te doen, vergroot jij jouw invloedssfeer. Je zult merken dat je vanaf hier ook andere zaken naar je toe gaat trekken. Zaken waarvan je eerst meende er geen invloed op te hebben. JIJ vergroot jouw eigen invloedssfeer!

Alles wat je aandacht geeft, groeit

Deze universele wijsheid hoorde ik nu ruim vijfentwintig jaar geleden voor het eerst en ik was er direct door geraakt. Sindsdien ben ik mij bewust van de kracht ervan. Praat, denk, werk, draag bij en dagdroom in de positieve woordkeuze. Positief in de zin van bevestiging, in plaats van ontkenning, dus vanuit bekrachtiging.

Dit voorbeeld ken je misschien wel, je krijgt de opdracht níet aan een roze olifant te denken. Wat doe je? Precies, je denkt aan een roze olifant. Maar de simpele opdracht was toch, daar juist níet aan te denken? Zó sterk werken woorden blijkbaar. Ze programmeren ons direct. Toen ik dat steeds meer ging inzien en besefte hoe wij onze gedachten kunnen sturen, ben ik dat gaan toepassen in mijn leven. Want het klopt: alles wat wij aandacht geven, groeit!

Toen moeder Therésa werd gevraagd of zij wilde meelopen in ’de mars tegen de oorlog’, bedankte ze vriendelijk. “Maar ik loop direct mee als jullie een mars voor de vrede gaan organiseren,” voegde ze eraan toe. Dat is het verschil. Geef aandacht aan wat jij wilt dat groeit en het zal gaan groeien, zal zich gaan manifesteren. Kijk en luister eens om je heen. Het is steeds de strijd tegen kanker, tegen criminaliteit, tegen armoede. We strijden overal tégen en daarmee geven we elke keer weer aandacht aan het onderwerp dat we juist willen uitbannen. En daarmee houden we het (on)bewust in stand.

Om het maar weer groots te duiden: ons innerlijk systeem en het Universum, daar waar we onlosmakelijk mee verbonden zijn, hoort geen ontkenning, alleen maar het onderwerp. Kent alleen maar overvloed, altijd de voorwaartse beweging. Dus wees je steeds bewuster van waar jij je aandacht aan geeft, want dát zal gaan groeien, wil zich manifesteren. Laten we ons inzetten voor de verandering die we willen zien, die we willen zijn en die ook zo benoemen.

Laten we bij onszelf beginnen, daar kan de verandering plaatsvinden en zich vergroten. Eerst jij en ik, dan de mensen om ons heen en dan de mensen daar omheen. Als een steentje dat valt in een roerloze vijver en z’n kringen eindeloos doet vergroten. Klein beginnen is in ieder geval een begín. Het platform waarop jij je nu bevindt en waar jij nu jouw aandacht aan geeft, is hier een prachtig voorbeeld van.