Dirk de Wachter is psychiater en psychotherapeut en schrijft veel over ‘lastigheden’ in het leven. Hij kreeg zelf kanker en was op sterven na dood. - B Informed Media
Het maatschappelijk media platform van en voor de burger & MKB
Mens en maatschappij

Dirk de Wachter is psychiater en psychotherapeut en schrijft veel over ‘lastigheden’ in het leven. Hij kreeg zelf kanker en was op sterven na dood.

Greet Vonk en Anja Jongkind 9 februari 2023
Dirk de Wachter is psychiater en psychotherapeut en schrijft veel over ‘lastigheden’ in het leven. Hij kreeg zelf kanker en was op sterven na dood
FotoCanva

Dirk is een bekende psychiater-psychotherapeut die veel schrijft en vertelt over de psychiatrisering van de samenleving. Hij pleit in zijn lezingen en boeken voor meer aandacht en belangstelling voor de mens in plaats van vooral voor diagnoses en protocollen.

Dirk kreeg kanker en ervoer gedurende zijn ziekteproces het belang van waarover hij schrijft en vertelt.

In de podcast praten we onder andere over:

• Hoe hij met zijn eigen emoties omging en omgaat als kankerpatiënt

• Dat we niet goed zijn in het elkaar nabij zijn en dat dat juist zo nodig is in tijden van ‘lastigheden’

• Dat trauma een grote misère blijft, maar dat Dirk het ombuigen van een nadeel naar een voordeel als de essentie van zijn werk ervaart

• Dat geprotocolliseerde geneeskunde de emotionele kant van mensen verwaarloost

• Dat hij altijd zoekt naar de krachten en mogelijkheden van zijn patiënten

• Zijn boeken ‘De kunst van het ongelukkig zijn’ en ‘Vertroostingen’

Klik hieronder om direct naar de podcast te gaan:

Spotify

Google

Apple

Weten hoe je sterker wordt door ellende? Volg ook de e-learning Post Traumatische Groei.