De kracht van positieve intentie - B Informed Media
Het maatschappelijk media platform van en voor de burger & MKB
Mens en maatschappij

De kracht van positieve intentie

Karen Hamaker- Zondag 7 min leestijd 17 februari 2022
FotoBigstockphoto

Toen ik nog heel jong was, zei mijn grootvader tegen me: “Wees hygiënisch met je gedachten, want gedachten hebben vleugeltjes.” Hij moest nog wel even uitleggen wat hygiënisch betekende, maar de woorden maakten diepe indruk op me.

Nu, jaren later, weet ik dat ze waar zijn. Sterker nog: jouw gedachten kunnen wonderen verrichten. Wetenschapsjournaliste Lynne McTaggart laat dat overtuigend zien in haar boeken ‘Het intentie effect’ en ‘Het intentie-experiment’.

Nieuwsgierig toog ik jaren geleden naar een lezing van haar, waar ze enthousiast en inspirerend vertelde over de weg die zij was gegaan van ongelovige Thomas naar iemand die wel móést geloven dat wonderen bestaan. Simpelweg omdat ze die zelf in haar experimenten had meegemaakt.

Dat waren geen ‘losse pols’ experimenten, maar terdege voorbereid. Opgezet met wetenschappers, die elk hun sporen in hun veld verdiend hadden. Lynne wilde als wetenschapsjournaliste niets aan het toeval overlaten en met wetenschappelijk bewijs de kracht van intenties aantonen. De bewijzen stroomden binnen, zelfs tot haar eigen grote verbazing. “Daarom heeft het zo lang geduurd voordat ik er een boek over kon schrijven,” vertelt ze.

Het boek ‘Het Veld’, dat haar wereldberoemd maakte en de kijk op wereld en werkelijkheid van talloze lezers veranderde, heeft ook Lynne zelf veranderd. De ideeën, theorieën en experimenten die ze onderzocht, bleven haar, ook na publicatie, als het ware achtervolgen.

Dat onderzoek leek erop te wijzen dat ons denken onlosmakelijk verbonden is met de materie én in staat is die te veranderen. Ik vroeg me af ‘hoe’ en ging op onderzoek uit.

Kan ons denken de wereld helen?

Lynne: “Ik wilde iets laten zien dat verder ging dan het materialiseren van een auto of een diamanten ring, iets dat verder ging dan meer spullen vergaren. Ik had iets groters op het oog. Deze nieuwe wetenschap leek alles wat we meenden te weten over onze aangeboren menselijke vermogens te veranderen en ik wilde die wetenschap tot het uiterste testen. Als wij over dergelijke vermogens beschikken, dan moeten we anders gaan leven. Volgens een radicaal nieuwe kijk op onszelf: als onderdeel van een groter geheel. Ik wilde onderzoeken of het vermogen van ons denken krachtig genoeg is om personen te genezen, om de wereld te helen.”

“Op dagen dat er intenties werden uitgezonden, groeiden álle plantjes van de intentiestudies harder dan de plantjes van de controle-experimenten”

Lynne bedacht, samen met haar man, experimenten. Ze begonnen betrekkelijk eenvoudig, met proeven met zaden. Ze deden ontkiemingsexperimenten, met als doel de groei te beïnvloeden. Deelnemers zonden een bewuste intentie uit om een specifiek deel van een collectie zaden sterker te laten groeien. Uiteraard was er ook een controlegroep en werd alles wetenschappelijk gevolgd.

Elke keer als deze proef werd gedaan, lieten de kiemplantjes van de zaden die de intentie hadden gekregen daadwerkelijk een significant krachtiger groei zien dan die van de controlegroep.

En er was nog iets. “Op dagen dat er intenties werden uitgezonden, groeiden álle plantjes van de intentiestudies harder dan de plantjes van de controle-experimenten. De plantjes waar de intenties daadwerkelijk naar toe waren gezonden werden het hoogst van allemaal. Het leek alsof er sprake was van communicatie tussen alle zaden in de intentiestudies. Ons verstand stond hierbij stil. De kans dat we dit resultaat bij toeval hadden gekregen was één op de 10 miljoen,” vertelt Lynne.

Dus als je naar een klein deel van een collectie zaden specifiek een intentie zendt, dan blijken álle andere zaden uit die collectie, ook al is daar niet specifiek naar ‘gezonden’, daar een graantje van mee pikken. Later bleken in dezelfde lijn nog veel fascinerender dingen te gebeuren.

De kracht van acht

Na deze ‘zaden experimenten’ ging Lynne in 2008 workshops geven om met kleine groepen op een persoonlijker manier te experimenteren. Ze had het idee dat als je samen met anderen een intentie zendt, dat sterker werkt. Maar hoeveel mensen moeten dat dan zijn? Ze koos voor groepjes van acht mensen.

Deze acht deelnemers vormden een kring en hielden elkaar vast. Een van de deelnemers was de ontvanger en vertelde welk probleem er speelde. Dit kon lichamelijk, psychisch of iets anders zijn. Na een korte instructie en gezamenlijke ademhalingsoefening, soms aangevuld met een visualisatie-oefening, concentreerden de leden van de kring zich gezamenlijk op de ontvanger. Ze zonden daar een specifiek omschreven intentie naar toe om verbetering of genezing te bewerkstelligen. Er klonk muziek op de achtergrond, alles lag open, niemand wist wat er zou gebeuren.

De volgende dag bespraken ze de resultaten en tot haar verbazing, en aanvankelijk ook ongeloof, vertelde een deelnemer met chronische migraine dat ze zonder hoofdpijn was opgestaan. Een andere deelnemer, met een prikkelbare darm en altijd hevige buikklachten, vertelde dat haar klachten waren verdwenen. Een deelnemer die aan depressie leed had het gevoel dat dat nu weg was. Bij elke workshop, overal ter wereld, hoorde Lynne ditzelfde type verhalen. Ze kon er niet meer omheen, het werkte fantastisch en daarom heeft ze het over ‘De Kracht van Acht’.

Vredesinitiatieven

Het vormde de opmaat voor verdere experimenten, die ze uitgebreid in haar boek beschrijft. We maken bijvoorbeeld kennis met Salah Al-Rashed. Een man uit een prominente Koeweitse familie, die in de Arabische wereld de ‘human potential movement’ heeft opgezet. Hij is een vredesactivist die zijn doctoraat psychologie in het westen heeft gehaald, terugging naar huis en in 2010 de Salam Group opzette (salam betekent vrede). Wekelijks komen zijn groepen bijeen, fysiek of via internet, om gebeden voor de vrede uit te zenden. De resultaten zijn verbazingwekkend. Arabieren en Joden, deelnemers van beide kanten, konden naar elkaar een stroom van liefde, respect en menselijkheid gaan voelen.[1]

Lynne heeft nog veel meer van dit soort vredesinitiatieven gedaan. In haar boek lees je hoe krachtig deze heel simpele experimenten zijn. Als je je met een groep (liefst acht mensen of meer) concentreert op een positieve intentie, zendt de kosmos de trilling ervan naar de juiste plek.

“Door je dus niet te focussen op je eigen problematiek, maar anderen welgemeend en oprecht het beste te wensen, blijken die goede gedachten vanzelf bij je terug te komen en ook iets voor jou in beweging te zetten.”

Je kunt bij wijze van spreken, gewoon thuis, op een verjaardagspartijtje tien minuten met elkaar besteden aan een intentie en zo ontegenzeggelijk bijdragen aan een betere wereld.

Wees er voor anderen

Lynne maakte ook gevallen mee waar de positieve intenties géén effect hadden. Ze vroeg de bedoelde ontvangers van die intenties niet langer met zichzelf bezig te zijn, maar mee te doen in kringen om intenties naar anderen te zenden. Het was zo maar een ingeving, maar het werkte wonderwel! Opeens bleken degenen bij wie niets leek te werken wél ontvankelijk te zijn voor de intenties. Alleen waren het geen intenties die naar hén gezonden waren, maar naar anderen. Kennelijk, net als bij de zaden, deden de op anderen gerichte positieve intenties iedereen van de groep goed. Toen Lynne dat verder uitzocht, bleek dit geen uitzondering te zijn. Door je dus niet te focussen op je eigen problematiek, maar anderen welgemeend en oprecht het beste te wensen, blijken die goede gedachten vanzelf bij je terug te komen en ook iets voor jou in beweging te zetten.

Je hoeft jouw problemen niet te ontkennen, bagatelliseren of verdringen. Integendeel. Blijf je ervan bewust, maar identificeer je er niet mee. Gebruik de ruimte van je gedachten om mens en wereld van positieve intenties te voorzien.

Relatie met je immuunsysteem

Lynne ontdekte, ook weer aan de hand van onderzoek, dat er een relatie lijkt te bestaan tussen de manier waarop je je gedachten richt en je immuunsysteem. Hoe meer je gericht bent op het bevredigen van je eigen behoeften en steeds weer iets wilt hebben, des te zwakker blijkt je immuunsysteem te zijn. Mensen die, in welke omstandigheid ze ook zaten of aan welke ziekte ze ook leden, vol overgave deelnamen aan het zenden van positieve intenties, versterkten daarmee hun eigen immuunsysteem. Door positieve intenties te zenden naar anderen, word je zelf dus minder vatbaar voor ziekten!

Heel simpel

Je kunt dit natuurlijk in je eentje doen, maar het is het fijnst en effectiefst als je het samen met anderen doet. Lynne adviseert een groep van acht of meer.

Ga in een kring zitten en spreek af je intentie op één persoon te richten. Die kan deel van de kring zijn, maar dat hoeft niet. Je moet heel precies omschrijven waar je je intentie op richt, en ook aan wie, dus noem in gedachten de naam van de ontvanger en voeg daar de intentie aan toe. Het is heel belangrijk dat je die persoon meteen in de gewenste situatie visualiseert. Dus niet beginnen met het ziektebeeld en dat als beter visualiseren, want dan hou je ook het probleem vast. Focus je helemaal op het stralende, positieve en gezonde.

Houd elkaars handen vast in de kring, haal rustig adem, zet eventueel passende muziek op en zend dan zo’n acht tot tien minuten de positieve intentie uit. Tussendoor afdwalen is niet erg, zolang je elke keer maar terugkeert naar de intentie.

Ik doe het al een hele tijd en het is heerlijk om te doen. Heb ik wonderen zien gebeuren? Nou en of! Mijn oude grootvader had gelijk: jouw gedachten hebben vleugels en jij kunt een engel zijn voor anderen en de wereld!

Lynne McTaggarts website: https://lynnemctaggart.com


[1] https://lynnemctaggart.com/intention-experiments/evidence/ en https://www.timeout.com/israel/blog/jews-arabs-and-christians-assembled-in-jerusalem-on-thursday-to-meditate-and-pray-for-peace-in-the-middle-east-111217