Het eindspel van de pandemie - B Informed Media
Het maatschappelijk media platform van en voor de burger & MKB
Gezondheid

Het eindspel van de pandemie

Willem Koert 7 min leestijd 27 april 2022
Fotobigstockphoto

Terwijl de WHO, overheden en reguliere academici hem hebben weggezet als een verwarde geest, blijft de Belgische viroloog en vaccinoloog Geert Vanden Bossche proberen het tij te keren. Een paar weken geleden stuurde hij zijn laatste wetenschappelijke artikel de wereld in, waarin hij gedetailleerder dan ooit uitlegt waarom de massavaccinaties tegen covid-19 zullen uitdraaien op een catastrofe. Lang zullen we niet hoeven te wachten.

Sinds hij in maart 2021 in een open brief de WHO waarschuwde dat het massaal vaccineren van de wereldbevolking tegen covid-19 desastreus zou aflopen, kent iedereen die zich met het coronadebat bezighoudt Geert Vanden Bossche. Voorstanders van de massavaccinaties zien hem als een dwaallicht, die wetenschappelijke onjuistheden verkondigt. Een kritische minderheid, in het nauw gedreven door censuur, overheidspropaganda en polarisering, ziet hem daarentegen als een expert naar wie je beter kunt luisteren. 

Het debat over de anti-covidvaccinaties, voor zover dat nog mogelijk is, gaat vooral over de bijwerkingen van de vaccins en hun geringe beschermende werking. Hoewel Vanden Bossche die zorgen deelt, waarschuwt hij sinds maart 2021 voor iets heel anders. Het centrale punt in zijn betoog was, en is, dat het vaccinatieprogramma SARS-CoV-2 niet verzwakt, maar sterker maakt.

Vanden Bossche voorspelde in het voorjaar van 2021 dat het virus steeds beter in staat zou zijn om gevaccineerde individuen toch ziek te maken. Het zou steeds besmettelijker worden en uiteindelijk ook steeds ziekmakender. In de laatste fase van het aanpassingsproces zou de mensheid een virus tegenover zich zien, dat de bevolking zou kunnen decimeren. Vooral de ontvangers van de covidvaccins zouden zich zorgen moeten maken, aldus Vanden Bossche. Zij zouden, juist door hun vaccinaties, verhoogd kwetsbaar voor het virus worden. 

Vanden Bossche vond weerklank in de intellectuele niches van het web en maakte zijn opwachting bij vloggers als Bret Weinstein en Chris Martenson. Reguliere virologen, zoals de Amerikaanse Angela Rasmussen, reageerden echter schamper op zijn voorspellingen. “We maken geen kolossale blunder”, twitterde Rasmussen op 11 maart 2021. “Vaccinatie is onze uitweg. Vanden Bossche zit ernaast en zijn beweringen zijn nergens op gebaseerd.”

Rasmussen verwoordde het standpunt van ‘de’ wetenschap. De vaccinaties gingen door. Volgens de New York Times heeft inmiddels tweederde van de volwassen wereldbevolking minstens één injectie met een covidvaccin gehad.

“Het virus zou steeds besmettelijker worden en uiteindelijk ook steeds ziekmakender”

Uitgekomen voorspellingen

Nu, ruim een jaar na het verschijnen van Vanden Bossches open brief, raast de omicronvariant over de wereld. In Groot-Brittannië, waar onderzoekers nog steeds precies registreren hoeveel mensen besmet zijn met het coronavirus, was tijdens het schrijven van dit artikel minstens 1 op de 13 inwoners besmet. Dat is zeer veel. Omdat een groeiend aantal besmette Britten zich niet meer laat testen, zijn de werkelijke besmettingsaantallen nog hoger. In veel andere landen is de situatie niet anders. Tegelijkertijd zijn er sterke aanwijzingen dat gevaccineerden net zo makkelijk ziek worden als niet-gevaccineerden, of misschien zelfs nog makkelijker

Een aantal voorspellingen van Vanden Bossche zijn dus uitgekomen. Het coronavirus heeft de vaccins steeds beter leren omzeilen en de omicronvariant is nota bene tien keer besmettelijker dan de originele variant die vanuit Wuhan uitzwermde. Hoewel vaccinatie nog steeds beschermt tegen serieuze ziekte en overlijden, is het overduidelijk dat de massavaccinaties het virus niet hebben kunnen stoppen.

Corona voorbij?

Eén voorspelling van de verketterde viroloog is nog niet uitgekomen: er zijn nog geen killervarianten van het coronavirus opgedoken. Volgens het officiële verhaal komen ze er waarschijnlijk ook niet meer. De pandemie is immers voorbij, zeggen reguliere wetenschappers. 

Het was de omicronvariant van het coronavirus zelf die de laatste klap uitdeelde, moest Bill Gates tijdens een coronaconferentie erkennen. “Jammer genoeg fungeert de omicronvariant van het virus zelf als een vaccin”, zei Gates, die als filantroop meerdere miljoenen dollars investeerde in de WHO en de ontwikkeling van vaccins. “Omicron bereikt meer mensen dan de vaccins.”

Omicron is betrekkelijk mild. Wie erdoor besmet raakt, is resistent geworden voor het coronavirus, wil het officiële verhaal. Omdat omicron wereldwijd alles en iedereen besmet, luidt omicron ‘dus’ het einde in van de coronapandemie. Wie gelooft in die visie, kan overgaan tot de orde van de dag en vergeten wat er de afgelopen twee jaar is gebeurd. 

Vanden Bossche gelooft niet dat die strategie verstandig is. In zijn artikel, dat hij op 30 maart 2022 de wereld in stuurde, legt de vaccinoloog uit dat het virus zich aan het aanpassen is. Omicron is nu extreem besmettelijk, maar niet erg ziekmakend. De opvolger van omicron zal nog besmettelijker én behoorlijk ziekmakend zijn. 

“Ik heb geen kristallen bol waarin ik de toekomst kan zien”, zei Vanden Bossche onlangs in een gesprek met vlogger Philip McMillan. “Maar als morgen zo’n mutant opduikt in een van deze hogelijk gevaccineerde landen zal ik niet verbaasd zijn. Ik ga er van uit dat dit de komende maanden zal gebeuren.”

Immune escape

Vanaf het moment dat Vanden Bossche de alarmklok luidde, waarschuwt hij al voor het massaal vaccineren tijdens een pandemie van een virus dat snel kan muteren, met vaccins die bovendien niet goed in staat zijn het virus buiten te houden. Onder die omstandigheden krijgt het virus alle gelegenheid om zich aan te passen aan de antilichamen die gevaccineerden aanmaken. Dat proces heet immune escape.

Die antilichamen zijn gebaseerd op het spike-eiwit van het originele, uit Wuhan afkomstige virus. Dat spike-eiwit kun je zien als een sleutelbos en een paar van die sleutels passen op sloten van menselijke cellen. Het virus gebruikt die sloten om cellen binnen te komen en te infecteren.

“De antilichamen die het virus niet meer kunnen stoppen, helpen het virus”

De vaccins laten mensen antilichamen aanmaken die het spike-eiwit van het originele Wuhanvirus uitschakelen. De antilichamen gaan bij wijze van spreken als stukjes kauwgum vastzitten aan de sleutelbos, waarna het Wuhanvirus er niet meer in slaagt met de juiste sleutel menselijke cellen binnen te dringen. Omdat het coronavirus heeft kunnen veranderen, heeft het varianten geproduceerd met een andere sleutelbos. 

De vaccinale antilichamen plakken aan die sleutelbos, maar op zo’n manier dat de sleutel waarmee het virus cellen binnenkomt nog steeds functioneert. Sterker nog, de antilichamen die het virus niet meer kunnen stoppen, helpen het virus. Als je het zou willen beschrijven met een (te simpele) beeldspraak: de niet meer goed functionerende antilichamen fungeren als smeerolie, die ervoor zorgt dat de sleutel soepeler het slot in gaat. 

Dat effect heet Antibody Dependent Enhancement of Infection. Het verklaart de hoge besmettelijkheid van omicron. Het verklaart gedeeltelijk ook waarom gevaccineerden opmerkelijk vaak meerdere keren besmet worden door het coronavirus. 

De antilichamen van de vaccins zorgen er nog wel voor dat omicron, als het eenmaal een cel is binnengedrongen, via die cel niet meer aanliggende cellen kan binnendringen. De antilichamen verhinderen dat het virus de sleutel kan gebruiken die voor deze trans-infectie nodig is. Daardoor is omicron bij mensen die zijn gevaccineerd betrekkelijk mild en geven gevaccineerden die besmet zijn nog steeds minder virussen af aan hun omgeving dan besmette niet-gevaccineerden. 

Supervirus

De volgende stap in de ontwikkeling ligt voor de hand, stelt Vanden Bossche. Als het omicronvirus een paar kleine wijzigingen ondergaat, kan het nog besmettelijker worden en tegelijkertijd het vermogen krijgen om na infectie wél direct van de ene naar de andere cel te bewegen. De antilichamen van de vaccins, die in het lichaam van de gevaccineerden circuleren, gaan het virus daarbij helpen. Er is niet alleen meer sprake van Antibody Dependent Enhancement of Infection maar ook van Antibody Dependent Enhancement of Disease

Als de laatste aanpassing een feit is, is er voor de koppige minderheid die zich niet heeft laten vaccineren mogelijk verrassend weinig aan de hand. Voor wie gezond en ongevaccineerd is, is het nieuwe virus waarschijnlijk betrekkelijk onschuldig. Dat zal niet het geval zijn voor het andere deel van de bevolking. Hun veranderde immuunsysteem legt de rode loper uit voor een virus dat in hun lichaam grote schade zal veroorzaken.

Er zijn maar twee manieren waarop het farmacologische experiment dat Big Pharma op dit moment op wereldschaal uitvoert kan aflopen, schrijft Vanden Bossche. De ene manier is dat de overheid zich bijtijds realiseert wat er aan de hand is en grootschalig farmacologische antivirale middelen zal uitdelen die het virus kunnen afremmen. Een probleem daarbij is dat de gezondheidsautoriteiten de afgelopen twee jaar hun uiterste best hebben gedaan om het gebruik van antivirale middelen als ivermectine te ontmoedigen. Dat zal hun boodschap er straks niet geloofwaardiger op maken. 

De andere optie is dat we de natuur zijn gang laten gaan en het virus laten uitrazen. In dat geval zullen het verlies van mensenlevens en de maatschappelijke ontwrichting immens zijn.

Verraderlijke rust

Het lijkt er op dit moment op dat de coronamisère voorbij is, maar dat is schijn. In werkelijkheid is de situatie niet meer onder controle, stelt Vanden Bossche. “Ik zie topwetenschappers naar de grafieken kijken, zoals een leek naar de beurzen kijkt”, zei hij in een gesprek met Philip McMillan. “Ze snappen niet meer wat er gebeurt.” 

Zijn artikel is zijn laatste poging het tij te keren. “Dit is geen discussie over pro- of anti-vaxx”, zei hij. “Dit gaat om het voorbestaan van de mensheid.”