Waarom een golf van bewustwording onder bedrijven onvermijdelijk is - B Informed Media
Het maatschappelijk media platform van en voor de burger & MKB
Economie en ondernemen

Waarom een golf van bewustwording onder bedrijven onvermijdelijk is

Re-story 4 min leestijd 3 juli 2022
FotoBigstockphoto

Zingeving, purpose, betekeniseconomie … het lijkt of er een nieuwe hype de businesswereld binnenvliegt. Hoewel, Thomas Kolster – een van de early adapters van de betekeniseconomie – is er al helemaal klaar mee. Re-story co-founder Elke Leyman, tevens co-auteur van het boek Disrupt Jezelf, begrijpt dat: “Zingeving of purpose is niet het doel op zich, zegt ze. Volgens haar moet de focus liggen op bewustzijn. Net als duurzaamheid een bijproduct is van regeneratieve waardecreatie, is zingeving een bijproduct van groter bewustzijn. Bewustzijn geeft betekenis en waarde aan ons leven. “Bedrijven verschillen in zoverre van mensen dat ze geen inherent bestaansrecht hebben. Ze zijn er alleen om menselijke behoeften te dienen.”

Als we kijken naar de afgelopen 150 jaar dan zien we dat mensen steeds bewuster worden. Dat zie je op verschillende vlakken: klanten worden kritischer, medewerkers volgen niet meer slaafs wat er van hen gevraagd wordt. Raj Sisodia, co-founder van Conscious Capitalism, geeft in zijn TED-talk ‘Reimagining Capitalism with Higher Consciousness’ een opsomming met tekenen waaruit blijkt dat mensen bewuster worden:

  • We zijn opmerkzaam en wakker. 
  • We begrijpen de gevolgen van al onze daden, niet enkel van deze waarop we gefocust zijn. 
  • We hechten groter belang aan de waarheid. 
  • We hebben een fijnere gevoeligheid voor wat goed en slecht is. 150 jaar geleden was er bijvoorbeeld alom slavernij. De meeste mensen, inclusief slaven, vonden daar niks mis mee. Nu kunnen we ons dat niet meer voorstellen. 
  • We zetten ons af tegen geweld.
  • We leven in harmonie met de natuur.
Vier criteria van bewuste bedrijven

Bewustzijn geeft betekenis en waarde aan ons leven. Net als duurzaamheid een bijproduct is van regeneratieve waardecreatie, is zingeving een bijproduct van groter bewustzijn. En als mensen bewuster worden, kunnen bedrijven niet anders dan ook een groter bewustzijn ontwikkelen. Voor de gezondheid van de medewerkers, maar zeker ook voor de gezondheid van het bedrijf zelf. 

Een bewust bedrijf zijn legt ook geen windeieren. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven met een groter bewustzijn, zoals BMW, Starbucks, UPS, en Google, het financieel tien keer beter doen dan andere bedrijven. Maar wat maakt een bedrijf een bewust bedrijf. Raj Sisodia onderscheidt vier criteria om van een bewust bedrijf te spreken: 

  1. Gericht op een hoger doel.
  2. Een cultuur gebaseerd op liefde en authenticiteit.
  3. Integratie van alle stakeholders.
  4. Inzet van bewuste leiders die begeleiden, motiveren, inspireren en ontwikkelen in plaats van bevelen uitdelen en straffen en belonen.

Bedrijven zijn immers, net als jij en ik, levende entiteiten met behoeften en hebben een zeker bewustzijn. Natuurlijk zijn bedrijven geen mensen. Daarover zegt Marie Miyashiro in haar boek De empathiefactor: het concurrentievoordeel voor effectieve organisaties: “Bedrijven verschillen in zoverre van mensen dat ze geen inherent bestaansrecht hebben. Ze zijn er alleen om menselijke behoeften te dienen.”

Brood op de plank

Dat zie je ook terug in de behoeftepiramide van Maslow. Vroeger ontstonden bedrijven zoals bakkers en hoefsmeden om aan de lichamelijke behoeften van mensen, zowel werknemers als klanten, te voldoen. De basisbehoefte van bedrijven was, net als voor iedereen, brood op de plank krijgen. Aangezien we in de westerse wereld steeds hoger op de behoeftenpiramide van Maslow komen, ‘dwingt’ deze behoefteverandering van mensen ook bedrijven naar een hoger niveau in de piramide te klimmen. 

De bedrijven die bewust zijn, begrijpen dat ze moeten mee evolueren met de behoeften van hun medewerkers. Volgens Mr. Goodvertising Thomas Kolster is de grote vraag die bedrijven nu moeten beantwoorden zelfs: wie kan je mensen helpen worden. (Lees hier een interview met Thoms Kolster). Wanneer bedrijven niet mee evolueren met de menselijke behoeften, ontstaat een discrepantie. Er ontstaat dan letterlijk een scheve verhouding. Dat verklaart ook waarom medewerkers bij veel bedrijven niet meer vinden wat ze nodig hebben. En dat zie je terug in hun wel-zijn, en dat van bedrijven. 

Marie Miyashiro stelt in De empathiefactor zelfs dat: “De mate waarin de behoeften van een organisatie al dan niet vervuld worden, kan het succes en zelfs de levensvatbaarheid van die organisatie bepalen.” In die zin kunnen bedrijven veel soorten rijkdom creëren of kapot maken: financiële, emotionele, intellectuele, sociale, spirituele, culturele, fysieke en natuurlijke. 

Zo spreekt Etion businessfilosoof Jochanan Eynikel naast economisch en sociaal ook over spiritueel kapitaal. Volgens hem ligt er een opportuniteit voor bedrijven om de spirituele honger van mensen in te vullen. Volgens Raj Sisodia gaan bedrijven overkop als ze geen tijd en energie steken in al deze facetten. Cruciaal is dus te kijken naar de werkelijke behoeften van medewerkers en hun potentieel helemaal aanboren.

Mensen zijn een source, geen resource

Over aanboren gesproken, we gebruiken vaak de term ‘human resources’. Maar mensen zijn geen ‘resource’. Ze zijn geen ‘hulpbron’. Een ‘resource’ is bijvoorbeeld een schep kolen. Je gebruikt het, het brandt op en het is weg. Hallucinante cijfers omtrent burn-out, depressie en zelfmoordpogingen laten zien dat dit en masse gebeurt. 

Mensen zijn een ‘source’, een bron. Zoals de zon die voortdurend licht en warmte opwekt. Zo wekken mensen ook warmte en energie op. En ook creativiteit, inspiratie, zorg en liefde. Mensen hebben dat allemaal in zich en kunnen dat allemaal inzetten … in de juiste setting. Als ze daarentegen gebruikt worden als resource branden ze op. Wij mensen zijn de krachtigste vorm van hernieuwbare energie. En toch komen de meeste mensen niet tot het aanboren van die enorme kracht. Die kracht naar boven halen, dat is het belang van bedrijven! 

Daarom is groter bewustzijn van bedrijven noodzakelijk. Disrupt jezelf: wat is mijn bestaansrecht? Bied ik meerwaarde? Voor de medewerkers? Voor de klanten? Wat is mijn hoger doel? Steun ik het probleem of steun ik de oplossing? Niet van bovenaf, maar samen en tussen de mensen. Omdat alles met alles is verbonden.