De toenemende Brusselse macht en uitholling economie Nederland | Gesprek met Twan Houben - B Informed Media
Het maatschappelijk media platform van en voor de burger & MKB
Economie en ondernemen

De toenemende Brusselse macht en uitholling economie Nederland | Gesprek met Twan Houben

Holland Gold 24 mei 2023

In deze aflevering praat Paul Buitink met bedrijfsstrateeg Twan Houben van Wardsteyn Trends & Strategie over de toenemende macht vanuit Brussel en de economische en maatschappelijke gevolgen hiervan voor Nederland. Het hoofdthema is de green deal van de EU en het streven van Brussel om CO2 neutraal te zijn in 2050.

Twan gaat in op de kosten hiervan voor Nederland en licht eveneens toe wat Fit for 55 betekent. Ook bespreken de heren de Sustainable Development Goals van de VN en de ESG (environment, social en governance) doelen en richtlijnen die hieruit voortvloeien en worden neergelegd bij bedrijven.

Burgers gaan op hun beurt door verplicht hun huizen te moeten isoleren en hogere belastingen en accijnzen te betalen de green deal voelen. Ook gaat Twan nog in op de stikstofproblematiek en spreekt hij zijn zorg uit over pogingen vanuit Brussel om desinformatie te verspreiden. Dit kan het pluriforme medialandschap verstoren. Twan vertelt hierbij ook over het platform Binformed Media waar hij bij betrokken is.

Website Holland Gold

Interessante video?