Eind april ruim 16,5 miljard euro openstaande coronaschulden van ondernemers - B Informed Media
Het maatschappelijk media platform van en voor de burger & MKB
Economie en ondernemen

Eind april ruim 16,5 miljard euro openstaande coronaschulden van ondernemers

Redactie 3 min leestijd 30 juli 2023
FotoiStockphoto

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) in Nederland heeft het zwaar te verduren gehad tijdens de coronapandemie. Veel bedrijven zijn gedwongen de deuren te sluiten, wat resulteerde in aanzienlijke inkomstenderving. Als gevolg hiervan hebben veel mkb-bedrijven schulden opgebouwd en worstelen ze nu met de terugbetaling daarvan.

De Nederlandse overheid heeft verschillende maatregelen genomen om het mkb te ondersteunen tijdens deze moeilijke periode. Zo werden er diverse steunpakketten en leningen beschikbaar gesteld om bedrijven te helpen hun vaste lasten te betalen en hun personeel in dienst te houden. Hoewel deze maatregelen zeker hebben geholpen, blijven veel ondernemers toch met aanzienlijke schulden zitten.

Ruim 45.000 bedrijven hebben nog niets terugbetaald en 192.000 bedrijven hebben een achterstand. De belastingdienst gaat vanaf eind augustus beginnen met het invorderen van coronaschulden en de ondernemers krijgen geen uitstel meer: de betalingsregelingen worden ingetrokken. Er komt nog wel een saneringsregeling vanuit de fiscus, maar voor wat het waard is?

In de afgelopen 10 jaar heeft Mark Rutte, onze voormalige minister-president van Nederland, regelmatig kritiek gekregen vanwege zijn vermeende voorkeursbeleid voor multinationals en nauwe banden met het World Economic Forum (WEF). Het bekende tasje van Rutte met het embleem van het WEF is opmerkelijk. Was dat anders geweest als er ‘’Shell’’ op had gestaan? Rutte’s beleid gericht op het aantrekken en behouden van grote internationale bedrijven in Nederland, werd vaak gedaan door middel van belastingvoordelen en gunstige regelgeving voor multinationals. Ten koste van wiens belangen? De ondernemers? Jij en ik?

Volgens dit McKinsey rapport is het mkb-aandeel in het bruto nationaal product is in 10 jaar tijd teruggelopen van 67% naar 34%. De invloed van internationale lobbygroepen voor multinationals is groeiende, in tegenstelling tot de tanende invloed van nationale lobbygroepen voor het mkb. De multinationals groeien hard door dit eenzijdige beleid, maar betalen in verhouding minder belasting dan het mkb. Ook is de belastingontwijking via Nederland niet afgenomen maar zelfs verdubbeld volgens Tax Justice. De Zuidas gelegen in Amsterdam, staat bekend als het financiële centrum van Nederland en heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen vanwege belastingontwijking.

Op dit moment ziet de Europese Centrale Bank de grootste krimp van vraag naar bedrijfskredieten in de afgelopen twintig jaar. De bedrijfsomstandigheden in de Nederlandse industrie zijn ook verslechterd. Dat blijkt uit de inkoopmanagersindex die is gedaald naar 44,2 punten. De grootste achteruitgang in drie jaar tijd. De negende achtereenvolgende verslechtering van de bedrijfsomstandigheden. Een stand onder de 50 duidt op krimp van de bedrijvigheid, daarboven op groei.

Het ondernemersklimaat staat onder druk en ziet er alles behalve rooskleurig uit. Het Nationale Debat over ondernemend Nederland moet zeker reflecteren op de pandemie met de enorme geldschepping (start inflatie en schuldenopbouw) en desastreuze lockdowns. Onze mkb-ondernemers kunnen niet net als de Groningers en toeslagenouders in de steek worden gelaten. Dat zou er namelijk wéér sprake zijn van maatschappelijke ontwrichting die een nieuw laagterecord van het vertrouwen in de politiek zal betekenen

Interessante column?

MKB de economische motor?

Mkb-bedrijven spelen een essentiële rol in de samenleving en hebben een maatschappelijke functie. Ze bieden werkgelegenheid aan talloze mensen, creëren banen en dragen daarmee bij aan de economische stabiliteit van een gemeenschap. Door lokale mensen aan te nemen, kunnen ze ook bijdragen aan het verminderen van de werkloosheid en het opbouwen van sterke sociale netwerken binnen de gemeenschap. De mkb-bedrijven hebben vaak een sterke lokale betrokkenheid, denk ook aan sponsoring sportclubs en vele maatschappelijke events. Ze hebben langetermijnvisie; voor de volgende generaties. Terwijl multinationals vooral kiezen voor de korte termijn in het belang van aandeelhouders met als uitgangspunt financieel rendement.

Het zoeken naar een balans tussen economische groei en rechtvaardige belastingheffing blijft een belangrijke uitdaging voor beleidsmakers. Het zou niet meer dan logisch zijn dat de multinationals ook een substantieel deel aan belasting betalen om een gelijk speelveld voor het mkb te realiseren. Dat het beleid weer gericht moet worden op het mkb als economische motor voor Nederland lijkt vanzelfsprekend voor een samenleving in balans. Tijd voor een Nationaal Debat met een nieuwe lichting politici die wel oog hebben voor een menswaardige transparante visie.

Interessante opiniestuk?