De politieke invloed van ongekozen bankiers, een evaluatie van 10 jaar ECB-beleid - B Informed Media
Het maatschappelijk media platform van en voor de burger & MKB
Economie en ondernemen

De politieke invloed van ongekozen bankiers, een evaluatie van 10 jaar ECB-beleid

De Nieuwe Wereld 10 september 2022

Thomas Bollen in gesprek met econoom David Hollanders over de invloed van de ECB op de politieke autonomie van individuele eurolanden.

“Het politieke debat wordt tot een ja/nee keuze gereduceerd.” Sinds de eurocrisis in 2012 is de ECB steeds ondemocratischer gaan functioneren. Achter het pakket van economische maatregelen dat zij als steun oplegt aan financieel noodlijdende landen gaat een politieke ideologie schuil die weinig tot geen acht legt op democratische beslisprocedures. In een korte historische excursie zet econoom David Hollanders uiteen hoe de ECB haar mandaat, onder anderen vastgelegd in het verdrag van Maastricht uit 1992, in steeds opzienbarender wijzen te buiten gaat bij het managen van de Europese economie.

“Als je een relatie hebt met iemand die niet met je in gesprek wilt, of in therapie, en alleen maar zegt: ‘Of je doet dit, of ik ben weg,’ dan is dat waarschijnlijk geen bestendige relatie,” aldus Hollanders over de verhouding van de ECB tot landen uit de eurozone. “Van links tot rechts gaat de discussie over ‘moeten we meer of minder lenen?’ Terwijl we wat mij betreft niet van bankiers en beleggers moeten lenen; we moeten ze belasten.” Volgens Hollanders zijn er maar twee wegen die leiden uit de huidige situatie: “Het is absurd dat er twintig Europarlementen zijn en één centrale bank. Dat kan je maar op twee manieren oplossen: door van de eurozone één land te maken, of door de euro gecontroleerd te ontmantelen. Beide zijn lastig, maar dat laatste lijkt mij reëler.”

De anatomie van een mislukking, met David Hollanders.

De Nieuwe Wereld TV is een platform dat mensen uit verschillende disciplines bij elkaar brengt om na te denken over grote veranderingen die op komst zijn door een combinatie van snelle technologische ontwikkelingen en globalisering.

Het is een initiatief van filosoof Ad Verbrugge in samenwerking met anchors Jelle van Baardewijk, Marlies Dekkers en Thomas Bollen. De Nieuwe Wereld TV wordt gemaakt in samenwerking met Centrum Ethos aan de VU en Filosofische School Nederland.