Europa in een identiteitscrisis | Gesprek met Pieter Duvenage - B Informed Media
Het maatschappelijk media platform van en voor de burger & MKB
Cultuur en media

Europa in een identiteitscrisis | Gesprek met Pieter Duvenage

De Nieuwe Wereld 20 mei 2023

Ad verbrugge in gesprek met hoogleraar filosofie Pieter Duvenage, tevens decaan Geesteswetenschappen bij Academia: de Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns.

Ad en Pieter verkennen in dit gesprek een aantal filosofische thema’s in hun onderlinge samenhang. Zoals enerzijds het belang van een taal die eigen is – wat zowel in Nederland als in Zuid-Afrika onder druk staat door verengelsing van het onderwijs – en anderzijds de behoefte aan een gedeelde taal, waarin onderlinge verschillen vertolkt en overbrugt kunnen worden. “Taal heeft een grote rol in hoe je denkt”.

Het is ook een gesprek tussen twee continenten, waarbij de blik van de ene op de situatie van de andere verhelderend kan werken. Zuid-Afrika is vanuit de historie verbonden met Europa en haar tradities, maar zegt Duvenage: “het Westen heeft in grote mate zijn geestelijke kracht verloren”.

De Nieuwe Wereld TV is een platform dat mensen uit verschillende disciplines bij elkaar brengt om na te denken over grote veranderingen die op komst zijn door een combinatie van snelle technologische ontwikkelingen en globalisering. Het is een initiatief van filosoof Ad Verbrugge in samenwerking met anchors Jelle van Baardewijk, Marlies Dekkers en Thomas Bollen. De Nieuwe Wereld TV wordt gemaakt in samenwerking met Centrum Ethos aan de VU en Filosofische School Nederland.

Interessante video?