Politiek Den Haag is het spoor bijster - B Informed Media
Het maatschappelijk media platform van en voor de burger & MKB
Bestuur en wetgeving

Politiek Den Haag is het spoor bijster

Wat gebeurt er met ons land?
Redactie 3 min leestijd 23 juli 2023
FotoiStockphoto

Nederland heeft behoefte aan andere politici. Robert F. Kennedy Jr. is een kandidaat met een menswaardige politieke visie waar het bij ons aan ontbreekt. In de voetsporen van zijn vader, Robert F. Kennedy, is Robert F. Kennedy Jr. een politicus die bekend staat om zijn sterke toewijding aan menselijke waardigheid en zijn visie voor een betere toekomst. Als kandidaat voor het presidentschap van de Verenigde Staten brengt hij een menswaardige politieke visie naar voren die gericht is op het aanpakken van de uitdagingen van onze tijd en het bevorderen van sociale rechtvaardigheid.

Kennedy Jr., een vooraanstaande milieuactivist en advocaat, heeft een lange geschiedenis van betrokkenheid bij zaken die verband houden met het milieu en de bescherming van natuurlijke hulpbronnen. Kennedy gelooft dat een gezonde en duurzame planeet essentieel is voor zowel de huidige als toekomstige generaties, en dat het onze verantwoordelijkheid is om de aarde te beschermen en te behouden.

Een ander cruciaal aspect van Kennedy’s politieke visie is zijn inzet voor sociale rechtvaardigheid. Hij gelooft dat alle Amerikanen gelijke kansen en een gelijke behandeling verdienen, ongeacht hun ras, religie, geslacht of achtergrond. Kennedy wil het systeem hervormen om ongelijkheid en discriminatie aan te pakken en ervoor te zorgen dat elk individu toegang heeft tot kwaliteitsvolle onderwijskansen, gezondheidszorg en werkgelegenheid. Hij zet zich in voor het verminderen van armoede en het waarborgen van economische stabiliteit voor alle Amerikanen.

 “The Silent Takeover – Global Capitalism and the Death of Democracy” is een boek geschreven door Noreena Hertz. Het boek onderzoekt de impact van wereldwijd kapitalisme op democratie en de maatschappij als geheel. Hertz betoogt dat grote multinationale bedrijven steeds meer macht hebben verworven, waardoor ze invloed uitoefenen op de politieke besluitvorming en de rechten van individuen en gemeenschappen. Ze wijst op de gevaren van dit fenomeen en stelt dat het essentieel is om de balans tussen kapitalistische belangen en democratische waarden te herstellen.

Kennedy Jr. is bezorgd over de impact van de macht van grote multinationals en de bestaande elite. Een recent voorbeeld is de pandemie en de farmaceutische invloed. Een belangrijk aspect van zijn benadering is het belang van transparantie. Hij heeft herhaaldelijk benadrukt dat de regeringen openheid moeten betrachten over onder anderen de risico’s, bijwerkingen en effectiviteit van vaccins en behandelingsprotocollen. Hij pleit voor onafhankelijke onderzoeken en de beschikbaarheid van volledige informatie voor het publiek, zodat mensen weloverwogen beslissingen kunnen nemen over hun gezondheid.

Sociaal Cultureel Planbureau: (bron burgerperspectieven 2022)

Veel mensen ervaren grote afstand tot de politiek. Veel mensen zijn erg kritisch op de politiek, ook mensen die wél vertrouwen hebben. Hun zorgen gaan vaak over de afstand van de politiek tot de samenleving. Mensen hebben het gevoel dat politici niet luisteren of niet goed weten wat er speelt en daarom besluiten nemen die verkeerd zijn of niet in lijn zijn met de wensen van burgers. Het beeld dat politici niet luisteren, is voor veel mensen een reden om zich niet goed vertegenwoordigd te voelen. De lange formatie en langlopende dossiers als de kindertoeslagenaffaire en de gaswinning in Groningen lijken dat beeld te versterken. Het zijn vooral die twee dossiers die worden genoemd als mensen twijfelen aan de intenties en competenties van politici: ze zijn niet eerlijk, vergeten gemakkelijk en lijken niet bij machte grote maatschappelijke problemen en crises op te lossen.

De huidige politiek in Nederland is vastgelopen door regelgeving op uitzondering, onuitvoerbare plannen bedenken en vooral het niet reflecteren van verantwoordelijkheden van onze volksvertegenwoordigers bij crises. De huidige miljarden uitgaven voor het coronabeleid,  stikstof- en CO2-beleid zijn vooral onderbouwd door belangen van de multinationals, elite en supranationale organisaties als het WEF, WHO en IMF. Het is duidelijk dat het burgers en mkb-bedrijven deze immense uitgaven middels belastingen mogen terugbetalen. Nederland zet zichzelf letterlijk op slot en onze jeugdige generatie krijgt het onnodig zwaar te verduren.

In een tijd waarin de wereld wordt geconfronteerd met complexe problemen, kan een politieke visie die menselijkheid en rechtvaardigheid omarmt een bron van inspiratie en hoop zijn. Welke politici met een menswaardige visie als Robert F. Kennedy Jr. staan er op in Nederland?

Interessante column?