Marcel Crok over de hoge kosten van hysterisch klimaatbeleid - B Informed Media
Het maatschappelijk media platform van en voor de burger & MKB
Bestuur en wetgeving

Marcel Crok over de hoge kosten van hysterisch klimaatbeleid

Holland Gold 19 april 2023

In deze aflevering gaan Paul Buitink en Sven Kuijpers in gesprek met Marcel Crok, scheikundige, klimaat wetenschapper, auteur van de boeken: “De Staat van het Klimaat” en “Ecomodernisme” en medeoprichter van Clintel: The Climate Intelligence foundation.

Deze aflevering start met de basis standpunten van Marcel. Daarna wordt er uitgebreid ingegaan op de onzekerheid van klimaatmodellen en het gebrek aan inzicht in de toekomst dat dit met zich mee brengt. Vervolgens wordt er gekeken naar de kosten en baten van verschillende vormen van klimaatbeleid en wat de impact daarvan kan zijn. In het laatste deel wordt er gesproken over energieverbruik, hoe zich dit verhoudt tot welvaart en wat volgens Marcel een betere alternatieve aanpak zou zijn om met klimaatverandering om te gaan. Tot slot wordt er aandacht besteed aan de rechtszaak tussen Milieudefensie en Shell, waar Marcel namens Clintel bij betrokken is.

Lees het artikel van Marcel Crok over de klimaatfuik: https://destaatvanhet-klimaat.nl/2021…

Koop hier de boeken: De Staat van het Klimaat: https://destaatvanhet-klimaat.nl/de-s…

Ecomodernisme: https://destaatvanhet-klimaat.nl/ecom…

Vind hier meer informatie over de rol van Clintel in de rechtszaak van Milieudefensie vs. Shell: https://klimaatzaakvandeeeuw.nl

Website Holland Gold

Interessante video?