Iedere Europeaan moet weten wie Ursula von der Leyen is - B Informed Media
Het maatschappelijk media platform van en voor de burger & MKB
Bestuur en wetgeving

Iedere Europeaan moet weten wie Ursula von der Leyen is

Twan Houben 7 min leestijd 15 januari 2023
FotoBigstockfoto

Ursula von der Leyen (VDL genaamd in Brussel) is de voorzitter van de Europese Commissie en daarmee de machtigste vrouw in de EU. Onlangs werd zij nog enthousiast door de Volkskrant neergezet als ‘de bevelhebber van Europa’. Haar verkiezing verliep niet democratisch, zo vertelt het boek Het Brusselse Moeras. Haar manier van werken is dat ook niet, getuige de meerdere schandalen van machtsmisbruik en plagiaat die haar vergezelden voordat ze de hoofdfunctie bij de EU kreeg. Wie is deze vrouw en waarom vormt ze een gevaar voor Europa?

Ursula Gertrud Barones von der Leyen (VDL) wordt als Ursula Albrecht geboren in het Belgische Elsene op 8 oktober 1958. Als dertienjarige verhuist ze met haar ouders naar het Duitse Nedersaksen, waar haar vader Ernst Albrecht (CDU) in 1976 minister-president van Nedersaksen wordt.Na haar middelbare school studeert ze aanvankelijk economie aan de universiteiten van Göttingen en Münster. In 1978 is ze kort op de London School of Economics and Political Science. Volgens deze EU-website maakt ze haar opleidingen niet af. Later kiest ze een studie geneeskunde in Hannover, waar ze afstudeert in 1987. In 1991 publiceert ze haar proefschrift en wordt doctor in de medische wetenschappen. In 1986 trouwt Ursula Albrecht met Heiko baron Von der Leyen. Haar meisjesnaam ruilt ze in voor de naam van haar man, waarmee ze haar adellijke titel van barones verdient. Het echtpaar krijgt zeven kinderen.

Proefschrift gebaseerd op plagiaat

Het is 9 maart 2016 als de BBC dit artikel publiceert, waaruit blijkt dat Ursula von der Leyen plagiaat heeft gepleegd bij het schrijven van haar proefschrift. De medische faculteit van de universiteit van Hannover is voornemens om haar doctorstitel af te nemen op basis van bewezen plagiaat.Von der Leyen wordt gered. Zij is minister van Defensie onder Angela Merkel wanneer de fraude wordt ontdekt. Deze positie is moeilijk te rijmen met iemand die door valsheid in geschrifte een doctorstitel heeft gekregen. Merkel komt haar minister te hulp met het besluit dat het weliswaar om plagiaat gaat, maar dat VDL dit niet opzettelijk heeft gedaan en derhalve geen schuld treft, aldus het BBC-artikel. De rector magnificus van de universiteit van Hannover bevestigt daarna dat Ursula von der Leyen ‘per ongeluk’ plagiaat heeft gepleegd, zonder dat er opzet in het spel was. Het BBC-artikel constateert dat mevrouw Merkel al eerder twee ministers heeft moeten ontslaan wegens plagiaat tijdens hun doctoraal. Hierop maakt ze dus nu een uitzondering, ondanks dat 27 van de 64 pagina’s van het proefschrift gestolen zijn.

De Berateraffaire: oneigenlijke bevoordeling van persoonlijke relaties

Eind 2013 wordt Von der Leyen in Duitsland benoemd als minister van Defensie. Ze begint ambitieus en wil het leger moderniseren en toekomstbestendig maken. Eerste stap in haar vernieuwingsslag is de benoeming van Katrin Suder tot staatssecretaris.Suder, ex-topvrouw bij het kantoor van consultancyreus McKinsey in Berlijn, begint meteen met grote hervormingen. Hiervoor neemt de nieuwe staatssecretaris eigen mensen in dienst, allemaal oud-collega’s van McKinsey. Het System Suder, zoals het weekblad Der Spiegel de personeelsorganisatie van de staatssecretaris noemt, breidt zich gaandeweg uit. Suder wordt beschuldigd van vriendjespolitiek en ook zegt het onderzoek dat externe consultants – onder wie vele van McKinsey – te veel beslissingsvrijheid hebben gekregen.

Onderzoek van Politico in 2019 wijst uit dat het ministerie van VDL in 2015 tot 100 miljoen euro uitgeeft aan externe adviseurs, maar daarvan officieel slechts 2,2 miljoen euro opgeeft aan het ministerie van Financiën. Een jaar later besteedt het ministerie van VDL tot 150 miljoen euro aan adviseurs, terwijl het slechts 2,9 miljoen euro opgeeft.

Binnen vier jaar nadat Von der Leyen het ministerie heeft overgenomen, stijgen – naast de inkomsten van McKinsey – ook de inkomsten van adviesbureau Accenture uit werk met de Duitse strijdkrachten van 459.000 euro in 2014 tot ongeveer 20 miljoen euro in 2018.

Naast alle foutief opgegeven declaraties van uitgegeven belastinggeld aan adviseurs, blijkt dat het ministerie van VDL in 2015 en 2016 ook de reguliere aanbestedingsregels aan zijn laars heeft gelapt. Dit zien we later ook bij de aankopen van Pfizer-vaccins in 2021. Als VDL door de parlementaire onderzoekscommissie wordt gevraagd haar persoonlijke communicatie met de bevoordeelde adviesbureaus te overleggen, antwoordt ze deze te hebben gewist. Dit is in strijd met de Duitse voorschriften voor openbaarheid van bestuur. Maar ook dit herhaalt zich. Volgens Het Duitsland Instituut werkt Von der Leyen van meet af aan het onderzoek naar haar schendingen van aanbestedingsregels tegen. Een paar maanden voor haar benoeming tot EU-president weet ze de schuld van de malversaties succesvol bij haar staatssecretaris Katrin Suder te leggen.

“Met de coronavaccin-aankopen heeft VDL andermaal het lef om, zonder de gangbare EU-aanbestedingsregels te respecteren, in haar eentje met al deze tientallen miljarden euro’s te strooien bij Pfizer”

De Pfizer-Biontech affaire: mogelijke corruptie, oneigenlijke bevoordeling en weer alle bewijzen gewist

De Europese Commissie heeft tot september 2022 4,2 miljard doses van diverse COVID-19-vaccins besteld en blijft onderhandelen over extra leveringen, schrijft de Europese Commissie op haar website. Al op 20 mei 2021 bestelde de EC meer dan twee miljard van deze doses bij het Amerikaanse Pfizer, aldus deze EU-website.  50 Procent van alle EU Covid-19-vaccins blijkt dus bij één fabrikant te zijn besteld voor aanvankelijk 15 euro per dosis, waarvan er telkens twee per patiënt nodig zijn. Fors? Welnee! In oktober 2022 verhoogt Pfizer de prijs per dosis naar 120 euro (x 2) = € 240,- per patiënt, zo schrijft persbureau Reuters 21 oktober jl.

De EU-gunning van twee miljard doses aan Pfizer gaat om tientallen miljarden belastinggeld van Europese burgers. Je mag dus op zijn minst een zorgvuldige gunningsprocedure verwachten via de gangbare openbare aanbesteding. Helaas niet met Ursula VDL als ‘bevelhebber van Europa’. Met de coronavaccin-aankopen heeft zij andermaal het lef om, zonder de gangbare EU-aanbestedingsregels te respecteren, in haar eentje met al deze tientallen miljarden euro’s te strooien bij Pfizer. De NOS bericht daar op 12 september 2022 over: “Voorzitter Ursula von der Leyen onderhandelde zelf over het grote vaccincontract, maar over haar rol wil de commissie niets kwijt. De Volkskrant schrijft dat verzoeken van de Europese Rekenkamer om opheldering structureel niet worden beantwoord”. Het NRC Handelsblad schrijft eerder in 2021 dat de EU structureel correspondentie vernietigt. Op 21 oktober 2022 opent de Officier van Justitie van de EU een onderzoek naar mogelijke corruptie ter grootte van 35 miljard euro over de aankoop van het Pfizer-vaccin door VDL.

Relaties World Economic Forum (WEF), Von der Leyen en de EU

Enkele maanden na de ontdekking van haar academische plagiaat wordt Ursula VDL op 25 augustus 2016 benoemd in de raad van commissarissen van het World Economic Forum. Ze zal daarvan onderdeel blijven uitmaken tot de week waarin ze als EU-voorzitter wordt benoemd.Welk aandachtsgebied ze binnen WEF-raad heeft gehad, blijft onduidelijk. Wel duidelijk wordt de grote invloed van het WEF op de kandidaatsstelling van VDL voor de hoogste functie in de EU in 2019. Voorafgaand aan haar vertrek bij het WEF schrijft Von der Leyen een ‘verkiezingsprogramma’ om benoemd te worden als hoogste EU-baas. In dit 24 pagina’s tellende POLITICAL GUIDELINES FOR THE NEXT EUROPEAN COMMISSION 2019-2024 staan de hoofdpunten van de WEF-agenda. Meer specifiek gaat het over het gezamenlijke EU-WEF Green Deal-programma, aanscherping van de 2030 emissienormen, uitbreiding van het CO2-handelsplatform, introductie van het digitale paspoort en het transformeren van de Europese bankensector naar een meer publieke oriëntatie waaronder de CBDC.

“Von der Leyen wordt er steeds vaker van beticht dat ze de EU-regels en codes schendt. Niet alleen vanwege overtreding van de aanbestedingsregel, maar ook dat ze de EU aan de VS verkwanselt door aankopen van (te) duur gas, olie en wapens”

Controverse over hechte samenwerking Von der Leyen met Joe Biden

Vanaf het aantreden van Joe Biden als nieuwe president van de VS, zijn de banden met de EU weer fors aangehaald. Met name tussen VDL en Biden. De resultaten daarvan zijn vastgelegd in meerdere verdragen, gezamenlijke persverklaringen en communiqués:

  • Een maand voor de benoeming van Biden tot president van de VS, dus in de laatste weken van Trump, brengt de EU A new EU-US agenda for global change uit. In dit stuk wordt een groot aantal besluiten van de Trump-regering teruggedraaid als het aan de EU ligt, met name op het gebied van klimaatpolitiek. Verder gaat het over herstel van de economische samenwerking tussen de EU en de VS na het tijdperk Trump. In juni 2021 trekt Biden naar Brussel om deze EU-intenties te bevestigen.
  • Op 22 september 2021 kondigen VDL en Biden een gezamenlijke aanpak aan voor de ontwikkeling, productie en distributie van coronavaccins voor de hele wereld, waardoor in 2022 70 procent van de wereldbevolking met westerse vaccins moet zijn geïnjecteerd.
  • Op 28 januari 2022, een maand voor de uitbraak van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, ondertekenen VDL en Biden een gezamenlijk uit te voeren EU-energiebeleid. Daarbij moet de VS de grootste gasleverancier van de EU (LNG) worden. Dat is inmiddels gelukt. Alleen de prijs van dit feestje valt erg tegen voor de EU.

Door de ultrahoge energieprijzen dreigt de EU in een depressie terecht te komen die mogelijk erger is dan die van 2007-2009. Von der Leyen wordt er inmiddels steeds vaker van beticht dat ze zelf de EU-regels en codes schendt en niet alleen vanwege overtreding van de aanbestedingsregels. Ook wordt haar toenemend verweten dat ze de EU aan de VS verkwanselt qua aankopen van (te) duur gas, olie en wapens. Zo is onder andere te lezen in de Engelse Guardian. De Amerikaanse professor in de economie Michael Hudson vindt zelfs dat VDL de Europese economie sloopt ten behoeve van de NAVO en het Amerikaanse Wallstreet.

Nawoord

Alle Europese burgers hebben aanleiding om te vrezen voor een EU-leider die er structureel niet voor terugdeinst om de eigen EU-regels en -wetgeving aan haar laars te lappen, fraude te plegen bij het behalen van een academische titel, bewijsmateriaal te laten verdwijnen en financiële miljardendeals te sluiten met belastinggeld zonder adequaat toezicht. Om nog maar te zwijgen over het economisch te gronde richten van de hele EU door een ondoordachte energiepolitiek. VDL lijkt op Liz Truss, de voormalig minister-president van het VK, maar dan in het kwadraat. Mevrouw Truss is gelukkig na 44 dagen wanbeleid verdwenen. VDL zit al drie jaren op haar post en heeft de reputatie altijd weer weg te komen met haar bewezen crimineel gedrag. Achter haar benoeming en continuïteit moeten onvoorstelbare belangen schuilgaan, maar geen enkele daarvan dient de Europese burger.