Het sociaal maatschappelijk multimedia platform van en voor het volk en ondernemend Nederland en België.

Bert Blase

Bert Blase (1959) is ruim twaalf jaar burgemeester, in Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Vlaardingen en Heerhugowaard. Deze ervaring heeft zijn visie op onze democratie aangescherpt en verfijnd. Hij schreef hierover meerdere boeken, waaronder recentelijk ‘Opstand in de polder’. Hierin beschrijft hij hoezeer onze democratische instituties gebaseerd zijn op de ‘verticale’ principes van de vorige eeuw(en), terwijl onze samenleving intussen fundamenteel is veranderd. Dit is de oorzaak van de groeiende mismatch tussen politiek en samenleving, tussen systeem- en leefwereld. Het is de bron van wrevel, onvrede en protest. Bert Blase heeft de afgelopen jaren het voortouw genomen in tal van democratische vernieuwingen die op een andere, meer eigentijdse leest zijn geschoeid. Hij is initiatiefnemer van Code Oranje; beweging voor co-democratie. Transparantie, burgerzeggenschap en een veel interactiever en innovatiever samenspel tussen overheid en samenleving zijn hiervan de herkenbare pijlers. Voorbeelden zijn de burgerbegroting, de DoeMee-app, het openbare formatieproces, het themastemmen, de opkomst van lokale partijen, burgertoppen en meer transparant bestuur. In zijn bijdragen aan B Informed Media neemt hij de lezer mee langs de vele innovaties die de maatschappelijke democratie in ons land inmiddels rijk is.

Artikel 7 april 2022
Raadsakkoord beter dan coalitieakkoord? Bert Blase
Artikel 2 maart 2022
Op weg naar co-democratie Bert Blase