Redactienieuws - B Informed Media
Het maatschappelijk media platform van en voor de burger & MKB

Redactienieuws

Strategische zet

B E L A N G R I J K E M E D E D E L I N G

Beste lezers,

Zo’n anderhalf jaar geleden hebben wij Binformedia opgericht om het belangrijkste nieuws van meerdere kanten te belichten, zodat ieder zijn eigen mening kan vormen. Een aantal van jullie zijn al actief, niet alleen als lezer, kijker, luisteraar en volger, maar ook als investeerder, donateur, partner en, last but not least, als eigenaar. Met een klein team en een groot netwerk van onder andere auteurs en journalisten hebben we in korte tijd Binformedia neergezet. We zijn dankbaar voor alle steun die we tot nu toe hebben ontvangen en trots op wat we samen hebben bereikt: een stukje noodzakelijk fundament voor een mooiere wereld.

Ons concept was en is nog steeds nieuw: een mediaplatform in handen van de samenleving en dus met inspraak van mensen zoals wij. We durven best te zeggen dat het implementeren van zoiets ongekends een grote uitdaging is, maar die gaan we aan en wel voor ‘the greater good’.

Idealisme en realisme gaan hand in hand. Daarom hebben we recent onze strategie aangescherpt en dat betekent dat we het fundament onder Binformedia willen versterken. Onze focus ligt de komende tijd op het uitwerken en realiseren van ons plan. Omdat we een klein team zijn en zorgvuldig met onze middelen (moeten) omgaan, betekent dit tijdelijk minder nieuwsberichten.

Deze strategische zet is nodig om de op stapel staande veranderingen in de mediawereld het hoofd te bieden en als organisatie toekomstbestendig te zijn. Onze insteek blijft ongewijzigd: informeren, inspireren en activeren. Zo ook onze ambitie om zoveel mogelijk mensen te bereiken en om de technologie voor ons te laten werken en ons niet te laten beheersen.

We hopen snel een tipje van de sluier op te kunnen lichten en een update met jullie te kunnen delen. Nogmaals hartelijk dank voor jullie betrokkenheid en loyaliteit. Samen kunnen we een verschil maken!

In vertrouwen op jullie blijvende interesse en steun,

Nico Sloot

Nikita Neijssel

Kernteam Binformedia