Informatiedocument - B Informed Media
Het maatschappelijk media platform van en voor de burger & MKB
Binformed Security tokens van B Informed Media

Belangrijkste informatie over de belegging

Dit document is opgesteld op 28 mei, 2022
Dit document helpt u de risico’s, de kosten en het rendement
van de belegging beter te begrijpen.

Wat wordt er aangeboden en door wie?

De Binformed Security Tokens, zijn certificaten van aandelen in het aandelenkapitaal van Binformed B.V.
(“B Informed Media”). De Binformed Security Tokens worden aangeboden door B Informed Media.

De aanbieder is niet de uitgevende instelling van de Binformed Security Tokens. Dat is Stichting
Administratiekantoor Binformed.

De uitgevende instelling is Stichting Administratiekantoor Binformed. De stichting houdt ten titel van ten titel
van administratie de aandelen in B Informed Media.

B Informed Media drijft een sociaal maatschappelijk multimediaplatform waarbij content op verschillende
manieren wordt aangeboden én vanuit verschillende perspectieven wordt belicht. Op 10 rubrieken middels
verschillende genres zowel visuele als tekstuele content. Onderzoeksjournalistiek weer de mogelijkheid geven
om te zijn waar het voor bedoeld is.

Volledige betrokkenheid van en stemrecht voor het volk; geen lidmaatschap maar mede-eigenaarschap!
De website van de aanbieder is https://binformedia.nl/

De website van de aanbieding is https://binformedia.nl/word-mede-eigenaar-&-ambassadeur

Wat zijn de belangrijkste risico’s voor u als belegger?

Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger het risico. Het
aangeboden of verwachte rendement op de Binformed Security Tokens is nog niet te zeggen.
B Informed Media verwacht, na het verkrijgen van voldoende financiële middelen en de start van de
verdienmodellen een groei van de omzet. Het rendement is afhankelijk van de winst die B Informed Media
maakt. De kans bestaat dat de winst lager is dan verwacht of dat er zelfs sprake is van verlies, waardoor u
mogelijk minder rendement krijgt uitgekeerd of zelfs uw inleg of een deel daarvan verliest. De belangrijkste
redenen waardoor B Informed Media mogelijk niet in staat is het aangeboden of verwachte rendement of zelfs
uw inleg uit te keren, zijn:

Omzet risico; B Informed Media een startup bedrijf waarbij op voorhand niet vast te stellen is of er genoeg
omzetgroei zal zijn voor conversie.

Verkoop risico: De Binformed Security Tokens zijn vooralsnog niet beschikbaar op een exchange platform en
daardoor nog niet verhandelbaar. Dat betekent dat er geen mogelijkheid is tot verkopen van uw aandelen als u
tussentijds van uw belegging af wilt. U loopt dan dus het risico dat u niet op het door u gewenste moment uw
geld terug kan krijgen en uw belegging langer aan moet houden tot de mogelijkheid van converteren.

Regulatoire risico’s; B Informed Media is een multimediaplatform welke onder diverse Nederlandse wet- en
regelgeving valt. Gezien eventuele wetswijzigingen en de ontwikkelingen in ons land de afgelopen periode,
kunnen we niet uitsluiten dat het bedrijfsmodel geheel of gedeeltelijk beperkt kan gaan worden. Dit kán
betekenen dat de omzetgroei kan worden vertraagd of de inkomsten kunnen weggevallen.

Wat is de doelgroep van deze belegging?

De Binformed Security Tokens worden aangeboden aan het volk en MKB; eenieder die wil bouwen aan een
humane samenleving en een mooiere wereld voor de komende generaties. Aandeelhouder worden kan al vanaf
€25,00 = 1000 Binformed Security Tokens. De Binformed Security Tokens zijn zowel geschikt voor kleine als
grote beleggers die willen investeren in de toekomst van ons allemaal! De Binformed Security Tokens zijn niet
geschikt voor beleggers die willen speculeren op de korte termijn.

Wat voor belegging is dit?

U investeert in een bedrijf met een sociaal maatschappelijk multimediaplatform dat security tokens uitgeeft; de
tokens vertegenwoordigen een certificaat / aandeel in het bedrijf. De nominale waarde van de Binformed
Security Token
is € 0,0001 per token. De intrinsieke waarde van de tokens is op dit moment niet vast te stellen.
De prijs van een token / certificaat is € 0,025. Deelname is mogelijk vanaf €25,00 oftewel 1000 Binformed
Security Tokens.

De periode van officiële uitgifte start medio januari. De looptijd van de uitgifte van de Binformed Security
Tokens is onbeperkt.

Wat zijn de kosten voor u als belegger?

Over uw inleg betaalt u geen kosten voor emissie. Bij verkoop van uw certificaat betaalt u geen kosten.

Waar wordt uw inleg voor gebruikt?

Uw investering behoort tot het eigen vermogen van Binformed B.V. en wordt gebruikt voor investeringen in
het mediaplatform, creëerden van content en het vergroten van het bereik van het mediaplatform.

Nadere informatie over de belegging

In dit onderdeel van het document vindt u nadere informatie over de aanbieding en de aanbieder. Hiermee krijgt u
meer inzicht in de specifieke risico’s, de kosten en het rendement van de aanbieding
Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst
opgesteld op 28 mei 2022

Nadere informatie over de aanbieder;

De aanbieder is niet de uitgevende instelling van de Binformed Security Tokens. De uitgevende instelling is
Stichting Administratiekantoor Binformed. De STAK houdt alle aandelen in Binformed B.V.. Binformed B.V. is
de aanbieder.
De aanbieder is opgericht op 30 september 2021 en gevestigd in Amsterdam, onder het KvK-nummer 84069163. Het adres van de aanbieder is Jim Thorpepad 1, Amsterdam. De website van de aanbieder is www.binformedia.nl. Contactpersoon: Nikita Neijssel; nikita@binformedia.nl
De aanbieder wordt bestuurd door Nico R. Sloot en Nikita M. Neijssel en zijn de enige aandeelhouders.

Nadere informatie over de uitgevende;

De uitgevende instelling is een Stichting Administratiekantoor Binformed. opgericht op 24 mei 2022 en
gevestigd in Amsterdam, onder het KvK-nummer 86344293. Het adres van de aanbieder is Jim Thorpepad 1,
Amsterdam. De website van de aanbieder is www.binformedia.nl. Contactpersoon: Nikita Neijssel ;
stak@binformedia.nl

Nadere informatie over risico’s

Volatiliteitsrisico: De marktprijs van de aandelen van de aanbieder kan fluctueren. Onvoorspelbare wijzigingen
kunnen optreden als gevolg van verschillende factoren, waaronder maar niet beperkt tot: operationele resultaten,
bedrijfsuitoefening, concurrentievoorwaarden, algemene economische, politieke en sociale factoren, de crypto
markt in het algemeen, wereldeconomie, belangrijke ontwikkelingen in het Nederlands fiscaal regime, volatiliteit
op de lokale / wereldwijde crypto securities markt, prestaties van concurrenten, veranderingen in de prestatie
verwachtingen, aanbevelingen van financiële analisten, aankondigingen betreffende contracten, overnames,
strategische partnerships, joint ventures en participaties.
Als de cryptomarkten een verlies van beleggersvertrouwen ervaren, zou daarnaast de marktprijs van de tokens
kunnen dalen om redenen die geen verband houden met onze activiteiten, financiële situatie of
bedrijfsresultaten. Bovendien kan de marktprijs van de tokens worden beïnvloed als een reactie op
gebeurtenissen die andere bedrijven in de sector van de aanbieder betreffen, zelfs als deze gebeurtenissen de
aanbied er niet rechtstreeks raken.

Nadere informatie over de besteding opbrengst

De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt maximaal € 2.500.000
Dit bedrag kan ook lager zijn als niet alle B Informed Security Tokens worden verkocht. De minimale opbrengst
is €500.000,00.

Nadere informatie over het rendement

Wij doen geen mededelingen over verwacht dividend. Dividend wordt uitgekeerd naarmate de onderneming
voldoende winstreserves heeft opgebouwd.
De investeerder ontvangt het dividend als de aandeelhouders van Binformed B.V. tot uitkering van dividend
besluiten.

Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling

De aanbieder heeft nog geen tussentijdse cijfers die representatief zijn en de uitgevende instelling dient nog te
worden opgericht.

De PDF-versie van het document is hier te dowloaden.