Berichten van Kaj Morel
Het maatschappelijk media platform van en voor de burger & MKB

Kaj Morel

Kaj Morel is sociaal psycholoog en pionier van de betekeniseconomie, identiteitsmarketingexpert, organisatieadviseur en lector New Marketing bij Avans Hogeschool. Met zijn bedrijf De Zaak van Betekenis zet hij zich in om gezamenlijk een samenleving te realiseren – de betekeniseconomie – waarin organisaties zich bewust zijn van hun betekenis voor anderen en actief bezig zijn om deze te vergroten. Hij is medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Betekeniseconomie in Twente (2017). Hij promoveerde (1995-2000) aan de Technische Universiteit in Delft op een proefschrift over de wijze waarop consumenten nieuwe, hybride producten leren begrijpen en was jarenlang docent en onderzoeker op het gebied van consumentengedrag en consumentenonderzoek in Delft en Rotterdam (EUR). Als lector bij Saxion (2009-2016) en nu bij Avans Hogeschool kreeg en krijgt hij de kans om zijn geestdrift voor onderwijs, onderzoek en kennisontwikkeling te combineren met het werken in de praktijk aan betekenisvolle organisaties en een sociale, rechtvaardige economie. Kaj heeft een voorliefde voor praktisch toepassen, werkzame hulpmiddelen ontwikkelen en zaken daadwerkelijk voor elkaar krijgen. Hij schreef twee toegankelijke en laagdrempelige boeken: Identiteitsmarketing. Waarom wij bestaan (2010) en Tijd voor de betekeniseconomie. Het verhaal over onze economie dat ze je nooit vertellen (2018).

Kaj Morel is sociaal psycholoog en pionier van de betekeniseconomie, identiteitsmarketingexpert, organisatieadviseur en lector New Marketing bij Avans Hogeschool. Met zijn bedrijf De Zaak van Betekenis zet hij zich in om gezamenlijk een samenleving te realiseren – de betekeniseconomie – waarin organisaties zich bewust zijn van hun betekenis voor anderen en actief bezig zijn om deze te vergroten. Hij is medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Betekeniseconomie in Twente (2017). Hij promoveerde (1995-2000) aan de Technische Universiteit in Delft op een proefschrift over de wijze waarop consumenten nieuwe, hybride producten leren begrijpen en was jarenlang docent en onderzoeker op het gebied van consumentengedrag en consumentenonderzoek in Delft en Rotterdam (EUR). Als lector bij Saxion (2009-2016) en nu bij Avans Hogeschool kreeg en krijgt hij de kans om zijn geestdrift voor onderwijs, onderzoek en kennisontwikkeling te combineren met het werken in de praktijk aan betekenisvolle organisaties en een sociale, rechtvaardige economie. Kaj heeft een voorliefde voor praktisch toepassen, werkzame hulpmiddelen ontwikkelen en zaken daadwerkelijk voor elkaar krijgen. Hij schreef twee toegankelijke en laagdrempelige boeken: Identiteitsmarketing. Waarom wij bestaan (2010) en Tijd voor de betekeniseconomie. Het verhaal over onze economie dat ze je nooit vertellen (2018).

Artikel 31 maart 2022
Kunnen we de belastingbranche ook leuker maken? Kaj Morel
Artikel 26 maart 2022
Roboteconomie, zo gek nog niet! Kaj Morel
Artikel 17 februari 2022
Pleidooi voor de rechtvaardige prijs Kaj Morel
Artikel 17 februari 2022
Hoe een 300 jaar oude fabel onze economie vormgaf. En hoe een nieuw verhaal dat opnieuw kan doen Kaj Morel